MONNARI (MON): Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych - raport 6

Raport bieżący nr 6/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd MONNARI TRADE S.A. w związku z uchwałą nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r., w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, informuje o zamiarze rozpoczęcia Programu Skupu Akcji Własnych na

podstawie upoważnienia wynikającego z przedmiotowej uchwały i podaje do publicznej wiadomości szczegółowe warunki Programu Skupu Akcji Własnych, przyjętego uchwałą Zarządu MONNARI TRADE S.A. nr 1/2016 z dnia 25 stycznia 2016 roku.

Reklama

Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych MONNARI TRADE S.A.

1.Szczegółowe Warunki Programu skupu akcji własnych (dalej Program Skupu) MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) przyjęte zostały w oparciu o uchwałę nr 1/2016 Zarządu Spółki z dnia 25 stycznia 2016 roku, na podstawie upoważnienia wynikającego z uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r., zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 sierpnia 2013 r. oraz zmienionej uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.03.2015 r. wraz z ustaleniem tekstu jednolitego (dalej Uchwała Walnego Zgromadzenia).

2.Podstawę prawną Programu Skupu stanowi art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych.

3.Celem Programu jest skup akcji Spółki (dalej Akcje Własne) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:

•umorzone,

•przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,

•mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;

•ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,

•a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

4.Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 6.112.000, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 611.200 złotych..

5.Program rozpocznie się 29 stycznia 2016 r.

6.Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 31.12.2017 r. lub zakończyć się przed tym terminem, w przypadku wyczerpania kapitału, o którym mowa w pkt. 11.

7.Zarząd może odstąpić od realizacji Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie lub wstrzymać go na każdym etapie.

8. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.

9.Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:

a) zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;

b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji ustalona zgodnie z pkt 9 lit. a) i c) będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych.

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki.

10.Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:

a.niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna na giełdzie;

b.w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji;

c.niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 złotych za jedną akcję;

d.powyższe ograniczenia wskazane w punktach a i b nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki.

11.Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu na mocy Uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. Środki te mogą być również wydatkowane na zapłatę wynagrodzenia akcjonariuszowi Spółki za udzielenie pożyczki, której przedmiotem są akcje. Wysokość tego wynagrodzenia nie może przekroczyć w skali roku stawki WIBOR 6 M + 2 p.p. Razem kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wydatków na nabycie przez Spółkę Akcji własnych wynosi 33 652 979,99 zł

12.Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych Akcjach własnych.

13.W przypadku realizacji, któregoś z celów Uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawi warunki jego realizacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-28Mirosław Misztal Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »