MONNARI (MON): Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych - raport 6

Raport bieżący nr 6/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w związku z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. (dalej Uchwała), w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, informuje o zamiarze rozpoczęcia Programu Skupu Akcji Własnych na podstawie upoważnienia wynikającego

z przedmiotowej uchwały i podaje do publicznej wiadomości Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych, przyjęte uchwałą nr 1/2018 Zarządu MONNARI TRADE S.A. z dnia 18 stycznia 2018 roku.

Reklama

Szczegółowe Warunki Programu Skupu Akcji Własnych MONNARI TRADE S.A.

1. Szczegółowe Warunki Programu skupu akcji własnych (dalej Program Skupu) MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) przyjęte zostały w oparciu o Uchwałę nr 1/2018 Zarządu Spółki z dnia 18 stycznia 2018 roku, na podstawie upoważnienia wynikającego z Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r.

2. Podstawę prawną Programu Skupu stanowią:

• art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu spółek handlowych;

3. Celem Programu jest skup akcji Spółki (dalej Akcje Własne) notowanych na rynku regulowanym – rynku oficjalnych notowań giełdowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje własne skupione w ramach Programu mogą zostać:

• umorzone,

• przeznaczone do dalszej odsprzedaży zgodnie z pkt 9. i 10. Uchwały Walnego Zgromadzenia,

• mogą być przedmiotem zastawu na zabezpieczenie zobowiązań zaciągniętych przez Spółkę;

• ich własność może być przeniesiona tytułem zapłaty za nabycie przez Spółkę lub spółkę od niej zależną aktywów finansowych, w szczególności udziałów lub akcji w spółkach,

• a także mogą zostać zbyte w wykonaniu zobowiązania Spółki do zwrotu akcji, będących przedmiotem pożyczki oraz wynagrodzenia za udzielenie pożyczki, jeśli jest ono wyrażone w akcjach Spółki.

4. Przedmiotem nabycia mogą być akcje własne Spółki w pełni pokryte w liczbie nie większej niż 4 731 022, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 473.102,2 złotych.

5. Program rozpocznie się 24 stycznia 2018 r.

6. Nabywanie akcji własnych Spółki może następować w okresie nie dłuższym niż do 10.01.2023 r. lub zakończyć się przed tym terminem, w przypadku wyczerpania kapitału, o którym mowa w pkt. 11.

7. Zarząd może odstąpić od realizacji Programu Skupu przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego przez ww. Walne Zgromadzenie lub wstrzymać na każdym etapie.

8. Akcje własne nabywane będą za pośrednictwem Domu Maklerskiego BPS S.A.

9. Nabycie akcji własnych może nastąpić wyłącznie poprzez:

a) zawieranie transakcji giełdowych w wyniku składania zleceń maklerskich;

b) zawieranie transakcji pakietowych, jeśli cena akcji ustalona zgodnie z pkt 10 lit. a) i c) będzie zgodna z regulacjami dotyczącymi transakcji pakietowych.

c) zawieranie transakcji poza obrotem zorganizowanym, w tym zawieranie umów pożyczek pomiędzy Spółką a jej akcjonariuszami, których przedmiotem są akcje Spółki.

10. Nabywanie akcji własnych Spółki może być dokonywane na następujących zasadach:

a. niezależnie od sposobu nabycia akcji, nastąpi ono za cenę nie przekraczającą wartości wyższej spośród ceny ostatniej niezależnej transakcji giełdowej i najwyższej bieżącej niezależnej oferty kupna na giełdzie;

b. w przypadku nabywania akcji w wyniku składania zleceń maklerskich, liczba akcji nabywanych w ciągu jednego dnia nie może przekroczyć 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Spółki, jaki został notowany na giełdzie w ciągu ostatnich 20 dni kalendarzowych poprzedzających dzień nabycia akcji;

c. niezależnie od postanowień wskazanych w lit. a) i b) minimalna cena nabycia akcji nie będzie niższa od 10 groszy za jedną akcję i nie będzie wyższa niż 22 złotych za jedną akcję;

d. powyższe ograniczenia wskazane w punktach a i b nie mają zastosowania do nabywania akcji Spółki poza obrotem zorganizowanym, w tym poprzez zawarcie umowy pożyczki, której przedmiotem są akcje Spółki.

11. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z kapitału rezerwowego, specjalnie utworzonego w tym celu na mocy Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 stycznia 2018 r. Na podstawie ww. Uchwały, kapitał rezerwowy na finansowanie nabywania akcji własnych oraz kosztów ich nabycia, na który składa się pozostała na dzień 31.12.2017 r. kwota na funduszu, utworzonym w związku z wykonywaniem uchwały nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2013 r. w przedmiocie upoważnienia Spółki do nabywania akcji własnych, zmienionej uchwałą

nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 20 sierpnia 2013 r., wynosi 19 664 103,73 zł.

12. Zarząd Spółki będzie podawać do publicznej wiadomości stosowne informacje o nabytych Akcjach własnych.

13. W przypadku realizacji, któregoś z celów ww. Uchwały Walnego Zgromadzenia, Zarząd przedstawi warunki jego realizacji.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-01-23Mirosław Misztal Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »