TAURONPE (TPE): TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-311 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-311 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 4 887 264 5 164 102 1 166 579 1 237 266
Zysk operacyjny 632 434 789 400 150 961 189 132
Zysk przed opodatkowaniem 557 590 737 127 133 095 176 608
Zysk netto 398 686 580 798 95 165 139 153
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 395 930 559 158 94 507 133 968
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 756 21 640 658 5 185
Pozostałe całkowite dochody 13 992 8 619 3 340 2 065
Łączne całkowite dochody 412 678 589 417 98 505 141 218
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 409 901 567 108 97 842 135 873
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 2 777 22 309 663 5 345
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,23 0,32 0,05 0,08
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 106 243 660 531 25 360 158 256
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(905 346) (1 166 909) (216 104) (279 579)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 466 263 429 931 111 296 103 007
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto(332 840) (76 447) (79 448) (18 316)
1 kolumna / stan na 31.03.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 3 kolumna / stan na 31.03.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 27 478 594 27 567 008 6 587 537 6 647 137
Aktywa obrotowe 4 165 321 4 755 521 998 567 1 146 683
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 26 162 33 041 6 272 7 967
Aktywa razem 31 670 077 32 355 570 7 592 376 7 801 787
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 100 723 2 112 931
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 814 332 17 327 165 4 270 691 4 178 039
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 54 808 466 334 13 139 112 446
Kapitał własny razem 17 869 140 17 793 499 4 283 830 4 290 485
Zobowiązania długoterminowe 9 782 319 9 304 341 2 345 149 2 243 524
Zobowiązania krótkoterminowe 4 018 618 5 257 730 963 397 1 267 778
Zobowiązania razem 13 800 937 14 562 071 3 308 546 3 511 302
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 2 389 317 3 088 284 570 324 739 921
Zysk operacyjny 18 109 180 052 4 323 43 139
Zysk przed opodatkowaniem 14 394 244 312 3 436 58 535
Zysk netto 1 755 244 710 419 58 630
Pozostałe całkowite dochody 6 181 3 331 1 475 798
Łączne całkowite dochody 7 936 248 041 1 894 59 428
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,00 0,14 0,00 0,03
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(20 407) 605 457 (4 871) 145 061
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(565 298) (795 562) (134 935) (190 608)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 562 058 439 887 134 162 105 392
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto(23 647) 249 782 (5 644) 59 845
1 kolumna / stan na 31.03.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 3 kolumna / stan na 31.03.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 26 544 859 25 968 345 6 363 690 6 261 657
Aktywa obrotowe 1 564 286 1 993 786 375 011 480 755
Aktywa razem 28 109 145 27 962 131 6 738 701 6 742 412
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 100 723 2 112 931
Kapitał własny razem 19 451 098 19 443 162 4 663 078 4 688 262
Zobowiązania długoterminowe 5 913 778 5 576 565 1 417 730 1 344 658
Zobowiązania krótkoterminowe 2 744 269 2 942 404 657 893 709 492
Zobowiązania razem 8 658 047 8 518 969 2 075 623 2 054 150
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: tauron

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »