Reklama

TAURONPE (TPE): TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2014

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 13 603 101 14 213 704 3 254 097 3 365 704
Zysk operacyjny 1 546 941 1 713 376 370 055 405 715
Zysk przed opodatkowaniem 1 312 496 1 545 387 313 972 365 937
Zysk netto 1 053 058 1 264 187 251 910 299 350
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 048 701 1 216 294 250 868 288 009
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 4 357 47 893 1 042 11 341
Pozostałe całkowite dochody(17 390) 46 994 (4 160) 11 128
Łączne całkowite dochody 1 035 668 1 311 181 247 750 310 478
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 031 283 1 260 990 246 701 298 593
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 4 385 50 191 1 049 11 885
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,60 0,69 0,14 0,16
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 940 801 3 362 223 464 273 796 151
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 440 852) (2 897 620) (583 894) (686 136)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 247 784 (37 496) 59 274 (8 879)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto(252 267) 427 107 (60 347) 101 136
1 kolumna / stan na 30.09.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 3 kolumna / stan na 30.09.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 28 281 793 27 567 008 6 773 271 6 647 137
Aktywa obrotowe 3 841 613 4 755 521 920 037 1 146 683
Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 13 683 33 041 3 277 7 967
Aktywa razem 32 137 089 32 355 570 7 696 585 7 801 787
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 098 610 2 112 931
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 106 785 17 327 165 4 336 436 4 178 039
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 30 306 466 334 7 258 112 446
Kapitał własny razem 18 137 091 17 793 499 4 343 694 4 290 485
Zobowiązania długoterminowe 10 140 596 9 304 341 2 428 594 2 243 524
Zobowiązania krótkoterminowe 3 859 402 5 257 730 924 297 1 267 778
Zobowiązania razem 13 999 998 14 562 071 3 352 891 3 511 302
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 6 272 805 8 058 391 1 500 563 1 908 170
Zysk operacyjny 15 360 210 996 3 674 49 962
Zysk przed opodatkowaniem 1 113 986 1 657 179 266 485 392 408
Zysk netto 1 102 690 1 628 215 263 782 385 550
Pozostałe całkowite dochody(31 224) 43 881 (7 469) 10 391
Łączne całkowite dochody 1 071 466 1 672 096 256 313 395 941
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,63 0,93 0,15 0,22
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 806 598 674 12 632 141 762
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(395 702) (531 867) (94 659) (125 942)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 338 491 (71 002) 80 973 (16 813)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto(4 405) (4 195) (1 054) (993)
1 kolumna / stan na 30.09.2014 2 kolumna / stan na 31.12.2013 3 kolumna / stan na 30.09.2014 4 kolumna / stan na 31.12.2013
Aktywa trwałe 27 628 982 25 968 345 6 616 928 6 261 657
Aktywa obrotowe 1 286 755 1 993 786 308 168 480 755
Aktywa razem 28 915 737 27 962 131 6 925 096 6 742 412
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 098 610 2 112 931
Kapitał własny razem 20 181 644 19 443 162 4 833 348 4 688 262
Zobowiązania długoterminowe 6 309 340 5 576 565 1 511 038 1 344 658
Zobowiązania krótkoterminowe 2 424 753 2 942 404 580 710 709 492
Zobowiązania razem 8 734 093 8 518 969 2 091 748 2 054 150
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: tauron

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »