Reklama

TAURONPE (TPE): TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 4 825 532 4 591 081 1 154 876 1 070 407
Zysk (strata) operacyjna 875 486 810 794 209 527 189 036
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 791 098 819 107 189 330 190 974
Zysk (strata) netto 636 669 640 535 152 371 149 340
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 636 153 639 830 152 248 149 176
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 516 705 123 164
Pozostałe całkowite dochody(6 895) (15 565) (1 650) (3 629)
Łączne całkowite dochody 629 774 624 970 150 721 145 711
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 629 256 624 261 150 597 145 546
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 518 709 124 165
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,36 0,37 0,09 0,09
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 663 260 875 703 158 735 204 169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(982 170) (1 537 015) (235 059) (358 354)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(51 946) 452 241 (12 432) 105 440
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(370 856) (209 071) (88 756) (48 745)
Stan na:31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 30 898 227 31 048 542 7 341 862 7 444 087
Aktywa obrotowe 4 582 568 4 786 474 1 088 884 1 147 588
Aktywa razem 35 480 795 35 835 016 8 430 746 8 591 675
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 082 154 2 100 925
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 18 744 706 18 036 446 4 454 011 4 324 354
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 32 282 31 367 7 671 7 520
Kapitał własny razem 18 776 988 18 067 813 4 461 682 4 331 874
Zobowiązania długoterminowe 12 219 070 12 738 264 2 903 426 3 054 080
Zobowiązania krótkoterminowe 4 484 737 5 028 939 1 065 638 1 205 720
Zobowiązania razem 16 703 807 17 767 203 3 969 064 4 259 801
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Przychody ze sprzedaży 1 924 505 1 908 605 460 584 444 990
Zysk (strata) operacyjna(30 082) 193 182 (7 199) 45 040
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(40 803) 323 923 (9 765) 75 522
Zysk (strata) netto(42 502) 277 713 (10 172) 64 749
Pozostałe całkowite dochody(10 553) (3 425) (2 526) (799)
Łączne całkowite dochody(53 055) 274 288 (12 698) 63 950
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony)(0,02) 0,16 (0,00) 0,04
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(28 028) 315 051 (6 708) 73 454
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 066 706 (729 825) 255 291 (170 158)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(51 694) 459 076 (12 372) 107 033
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 986 984 44 302 236 211 10 329
Stan na:31.03.201831.12.201731.03.201831.12.2017
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 26 847 148 27 371 684 6 379 268 6 562 537
Aktywa obrotowe 3 201 621 2 949 690 760 751 707 207
Aktywa razem 30 048 769 30 321 374 7 140 019 7 269 744
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 082 154 2 100 925
Kapitał własny 16 936 300 17 377 906 4 024 308 4 166 464
Zobowiązania długoterminowe 9 466 663 9 530 787 2 249 415 2 285 067
Zobowiązania krótkoterminowe 3 645 806 3 412 681 866 296 818 212
Zobowiązania razem 13 112 469 12 943 468 3 115 711 3 103 279
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »