Reklama

TAURONPE (TPE): TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.
Okres 9 miesięcy zakończony na dzień:30.09.2017 30.09.201630.09.2017 30.09.2016
dane przekszt.dane przekszt.
Przychody ze sprzedaży 12 871 320 12 991 590 3 023 850 2 973 720
Zysk operacyjny 1 579 740 525 955 371 127 120 389
Zysk przed opodatkowaniem 1 481 655 369 786 348 084 84 642
Zysk netto 1 194 230 276 328 280 560 63 250
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 1 192 197 274 479 280 082 62 827
Zysk netto przypadający udziałom niekontrolującym 2 033 1 849 478 423
Pozostałe całkowite dochody 3 278 70 393 770 16 113
Łączne całkowite dochody 1 197 508 346 721 281 330 79 363
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 1 195 466 344 872 280 850 78 940
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 2 042 1 849 480 423
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,68 0,16 0,16 0,04
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 921 491 2 405 354 686 344 550 575
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 990 224) (2 730 803) (702 491) (625 069)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 851 827 129 191 435 048 29 571
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 783 094 (196 258) 418 901 (44 923)
Stan na:30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa trwałe 29 927 056 29 148 253 6 945 083 6 588 665
Aktywa obrotowe 5 692 852 4 308 641 1 321 123 973 924
Aktywa razem 35 619 908 33 456 894 8 266 206 7 562 589
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 033 545 1 980 729
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 17 844 827 16 649 266 4 141 196 3 763 396
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 31 315 30 052 7 267 6 793
Kapitał własny razem 17 876 142 16 679 318 4 148 463 3 770 189
Zobowiązania długoterminowe 13 691 332 11 968 719 3 177 307 2 705 407
Zobowiązania krótkoterminowe 4 052 434 4 808 857 940 436 1 086 993
Zobowiązania razem 17 743 766 16 777 576 4 117 743 3 792 400
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.
Okres 9 miesięcy zakończony na dzień:30.09.2017 30.09.201630.09.2017 30.09.2016
dane przekszt.dane przekszt.
Przychody ze sprzedaży 5 394 681 5 678 707 1 267 369 1 299 832
Zysk (strata) operacyjna 227 348 14 204 53 411 3 251
Zysk przed opodatkowaniem 913 354 503 401 214 574 115 226
Zysk netto 859 815 499 159 201 996 114 255
Pozostałe całkowite dochody(6 663) 68 025 (1 565) 15 571
Łączne całkowite dochody 853 152 567 184 200 431 129 826
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,49 0,28 0,12 0,06
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 285 687 90 032 67 116 20 608
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(920 065) 27 389 (216 150) 6 269
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 757 575 52 611 412 906 12 042
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 123 197 170 032 263 872 38 919
Stan na:30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa trwałe 27 062 336 25 855 329 6 280 276 5 844 333
Aktywa obrotowe 3 904 862 1 817 047 906 190 410 725
Aktywa razem 30 967 198 27 672 376 7 186 466 6 255 058
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 2 033 545 1 980 729
Kapitał własny 17 383 420 16 530 268 4 034 118 3 736 498
Zobowiązania długoterminowe 10 665 977 8 969 976 2 475 222 2 027 572
Zobowiązania krótkoterminowe 2 917 801 2 172 132 677 125 490 988
Zobowiązania razem 13 583 778 11 142 108 3 152 347 2 518 560
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »