Reklama

TAURONPE (TPE): TAURON POLSKA ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2021 - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 17 863 597 15 220 949 3 918 745 3 426 598
Rekompensaty(7 375) 66 448 (1 618) 14 959
Zysk operacyjny 1 024 859 1 106 885 224 824 249 186
Zysk przed opodatkowaniem 787 832 822 268 172 827 185 112
Zysk netto 496 534 395 279 108 925 88 987
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 456 930 396 076 100 237 89 166
Zysk (strata) netto przypadająca udziałom niekontrolującym 39 604 (797) 8 688 (179)
Pozostałe całkowite dochody netto 206 517 (182 142) 45 304 (41 005)
Łączne całkowite dochody 703 051 213 137 154 229 47 982
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 663 348 214 079 145 519 48 194
Łączne całkowite dochody przypadające udziałom niekontrolującym 39 703 (942) 8 710 (212)
Zysk na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowy i rozwodniony) 0,26 0,23 0,06 0,05
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4 201 069 3 468 428 921 590 780 826
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 278 254) (3 088 725) (499 782) (695 346)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2 338 098) (1 183 727) (512 909) (266 485)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(415 283) (804 024) (91 101) (181 005)
Stan na30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 32 853 530 33 584 959 7 091 353 7 277 663
Aktywa obrotowe 5 767 728 6 111 252 1 244 950 1 324 272
Aktywa razem 38 621 258 39 696 211 8 336 303 8 601 935
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 891 417 1 898 836
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 16 496 663 15 833 523 3 560 764 3 431 031
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 929 596 893 623 200 651 193 643
Kapitał własny razem 17 426 259 16 727 146 3 761 415 3 624 674
Zobowiązania długoterminowe 13 654 246 15 865 877 2 947 235 3 438 042
Zobowiązania krótkoterminowe 7 540 753 7 103 188 1 627 653 1 539 219
Zobowiązania razem 21 194 999 22 969 065 4 574 888 4 977 261
Wybrane jednostkowe dane finansowe TAURON Polska Energia S.A.dane przekształc.dane przekształc.
Przychody ze sprzedaży 11 542 627 7 915 766 2 532 111 1 782 027
Zysk (strata) operacyjna(155 278) 204 952 (34 063) 46 140
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 617 757 (856 273) 135 518 (192 767)
Zysk (strata) netto 604 076 (826 268) 132 516 (186 013)
Pozostałe całkowite dochody netto 170 532 (99 301) 37 410 (22 355)
Łączne całkowite dochody 774 608 (925 569) 169 926 (208 368)
Zysk (strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (podstawowa i rozwodniona z zysku (straty) netto) 0,34 (0,47) 0,07 (0,11)
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) (podstawowa i rozwodniona) 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394 1 752 549 394
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 494 409 857 880 108 459 193 129
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 753 758 (328 600) 165 352 (73 976)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(2 326 240) (1 271 810) (510 308) (286 314)
Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 078 073) (742 530) (236 497) (167 161)
Stan na30.09.202131.12.202030.09.202131.12.2020
dane przekształc.dane przekształc.
Aktywa trwałe 26 748 713 25 202 812 5 773 643 5 461 301
Aktywa obrotowe 3 061 284 3 843 923 660 771 832 956
Aktywa razem 29 809 997 29 046 735 6 434 414 6 294 257
Kapitał podstawowy 8 762 747 8 762 747 1 891 417 1 898 836
Kapitał własny 12 236 356 11 461 748 2 641 187 2 483 694
Zobowiązania długoterminowe 10 904 249 13 074 803 2 353 655 2 833 233
Zobowiązania krótkoterminowe 6 669 392 4 510 184 1 439 572 977 330
Zobowiązania razem 17 573 641 17 584 987 3 793 227 3 810 563
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »