TAXUSFUND (TXF): Taxus Fund S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31.12.2013 na żądanie uprawnionego Akcjonariusza - raport 66

Raport bieżący nr 66/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Spółka Taxus Fund S.A. zgodnie z obowiązującymi przepisami KSH przedstawia do publicznej wiadomości aktualny porządek obrad.

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.

4. Wybór komisji skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Reklama

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków Rady Nadzorczej Spółki.

7. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki.

9. Pojęcie uchwały o zmianach w statucie Spółki.

10. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C01, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

11. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C02, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

12. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C03, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

13. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C04, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

14. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C05, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

15. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C06, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

16. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C07, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

17. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C08, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

18. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C09, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

19. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C10, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

20. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C11, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

21. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C12, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

22. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C13, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

23. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C14, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

24. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C15, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

25. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C16, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

26. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C17, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

27. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C18, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

28. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C19, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

29. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C20, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

30. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C21, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

31. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C22, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

32. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C23, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

33. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C24, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

34. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C25, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

35. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C26, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

36. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C27, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

37. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C28, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

38. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C29, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

39. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C30, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

40. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C31, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

41. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C32, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

42. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C33, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

43. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C34, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

44. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C35, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

45. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C36, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

46. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C37, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

47. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C38, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

48. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C39, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

49. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C40, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

50. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C41, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

51. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C42, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

52. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C43, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

53. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C44, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

54. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C45, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

55. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C46, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

56. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C47, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

57. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C48, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

58. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C49, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

59. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C50, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

60. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C51, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

61. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C52, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

62. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C53, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

63. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C54, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

64. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C55, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

65. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C56, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

66. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C57, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

67. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C58, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

68. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C59, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

69. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C60, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

70. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C61, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

71. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C62, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

72. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C63, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

73. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C64, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

74. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C65, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

75. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C66, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

76. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C67, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

77. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C68, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

78. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C69, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

79. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C70, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

80. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C71, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

81. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C72, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

82. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C73, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

83. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C74, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

84. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C75, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

85. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C76, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

86. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C77, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

87. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C78, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

88. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C79, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

89. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C80, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

90. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C81, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

91. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C82, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

92. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C83, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

93. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C84, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

94. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C85, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

95. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C86, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

96. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C87, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

97. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C88, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

98. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C89, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

99. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C90, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

100. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C91, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

101. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C92, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

102. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C93, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

103. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C94, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

104. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C95, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

105. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C96, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

106. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C97, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

107. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C98, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

108. Podjęcie uchwały o emisji akcji zwykłych imiennych serii C99, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz dokonanie odpowiednich zmian w Statucie Spółki.

109. Podjęcie uchwały o podziale akcji (split) bez zmiany całkowitej wartości kapitału zakładowego.

110. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki.

111. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Zarządu do wprowadzenia nienotowanych akcji Spółki do obrotu.

112. Zamknięcie obrad.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-12-13Krzysztof BzymekProkurent samoistny Spółki

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »