Reklama

OPTEAM (OPM): Tekst jednolity Statutu OPTeam S.A. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd OPTeam S.A. (Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki powzięła w dniu 21 stycznia 2014 r. uchwałę nr 1/2014 w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu OPTeam S.A. Zatwierdzony przez Radę Nadzorczą tekst jednolity Statutu uwzględnia zmiany w Statucie Spółki przyjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPTeam S.A. w dniu 26.11.2013 r.

i zarejestrowane przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 49/2013 z dnia 10.12.2013 r.

Reklama

Zmiany w Statucie Spółki OPTeam S.A. dotyczą:

1)Zmiany artykułu 7.

Dotychczasowe brzmienie Artykułu 7:

"Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Działalność związana z oprogramowaniem,

2)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

3)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

4)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

5)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

6)Działalność portali internetowych,

7)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

8)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

9)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

10)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

11)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,

12)Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

13)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

14)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

15)Naprawa i konserwacja maszyn,

16)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

17)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

18)Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

19)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

20)Wykonywanie instalacji elektrycznych,

21)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciekłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

22)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

23)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

24)Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

25)Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

26)Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

27)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

28)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

29)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

30)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

31)Leasing finansowy,

32)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

33)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

34)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

35)Pozostałe badania i analizy techniczne,

36)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

37)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

38)Działalność centrów telefonicznych (call center).”

Nowa treść Artykułu 7:

"Artykuł 7

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)Działalność związana z oprogramowaniem,

2)Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

3)Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

4)Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

5)Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

6)Działalność portali internetowych,

7)Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,

8)Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,

9)Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,

10)Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,

11)Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,

12)Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

13)Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

14)Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,

15)Naprawa i konserwacja maszyn,

16)Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych,

17)Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,

18)Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia,

19)Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,

20)Wykonywanie instalacji elektrycznych,

21)Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciekłych, gazowych i klimatyzacyjnych,

22)Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

23)Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

24)Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,

25)Reprodukcja zapisanych nośników informacji,

26)Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych,

27)Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej,

28)Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej,

29)Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej,

30)Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji,

31)Leasing finansowy,

32)Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

33)Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

34)Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,

35)Pozostałe badania i analizy techniczne,

36)Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,

37)Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,

38)Działalność centrów telefonicznych (call center),

39)Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe,

40)Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

41)Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,

42)Działalność archiwów.”

2)Dodanie po Artykułu 8 ze znaczkiem 1 w brzmieniu:

"Artykuł 8.1

1.Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego do dnia 31 października 2016 r. w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego.

2.Wysokość kapitału docelowego wynosi 150 000 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3.Zarząd może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne i niepieniężne.

4.Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji za wkład niepieniężny wymagają zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

5.Pozbawienie prawa poboru w całości lub w części dotyczące każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego należy do kompetencji Zarządu i wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.”

Tekst jednolity Statutu Spółki zatwierdzony przez Radę Nadzorczą OPTeam S.A.

i uwzględniający wyżej opisane zmiany, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna przekazania raportu:

§ 38 ust. 1 pkt 2 b Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-21Andrzej PelczarPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »