Reklama

MIRACULUM (MIR): Tekst jednolity Statutu Spółki

Raport bieżący nr 94/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości tekst jednolity Statutu Spółki (w załączeniu) obowiązujący po dokonanej rejestracji w dniu 9 listopada 2011 r. przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu zmian Statutu Spółki, wprowadzonych na mocy Uchwały nr 3 oraz Uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 r., o podjęciu których Spółka informowała raportem bieżącym nr 87/2011.

Dokonane zmiany w Statucie Spółki dotyczą zmiany treści § 8 oraz dodania § 8a.

Paragraf 8 Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

"1.Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2.Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału.

3.Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 966.000 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na nie więcej niż 966.000 (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.

4.Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii F posiadaczom Warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 06 września 2006 roku Nr 4/2006.

5.Uprawnionymi do objęcia akcji serii F będą posiadacze Warrantów subskrypcyjnych serii A, B, oraz C wyemitowanych przez Spółkę.

6.Prawo objęcia akcji serii F może być wykonane do dnia 30 czerwca 2011 roku."

otrzymuje brzmienie:

"1.Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub w drodze podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji.

2.Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić w ramach warunkowego podwyższenia kapitału."

Dodano § 8a w brzmieniu:

"1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 35.000.000 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych).

2. Warunkowy kapitał zakładowy został uchwalony celem przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji zamiennych na akcje emitowanych na podstawie uchwały nr 4b Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 roku.

3. Akcje w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego będą emitowane w seriach. Pierwsza seria akcji zostanie oznaczona jako seria M, ewentualne kolejne jako seria M z oznaczeniem numeru porządkowego (M1, M2, M3, M4 itd.). Oznaczenie serii będzie wskazywane każdorazowo przez Zarząd w warunkach emisji danej serii obligacji zamiennych na akcje, o których mowa w ust. 2.

4. Prawo objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego może być wykonane do dnia oznaczonego w warunkach emisji jako termin wykupu obligacji, nie później jednak niż do dnia 30 czerwca 2015 r."

Zarząd Spółki informuje, że wpisane zmiany Statutu obejmują warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego służące przyznaniu praw do objęcia akcji obligatariuszom obligacji zamiennych na akcje, do emisji których Zarząd jest upoważniony na podstawie Uchwały nr 4b Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zmiana Statutu wynikająca z Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2011 r., związana z emisją warrantów serii D upoważniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii N - w celu realizacji Programu Motywacyjnego, zostaną zgłoszone do Sądu Rejestrowego w następnej kolejności.

Załączniki:

Plik;Opis
Monika Nowakowska - Prezes Zarządu
Paweł Gilarski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Miraculum SA | tekst | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »