Reklama

LENTEX (LTX): Tekst jednolity Statutu Zakładów "Lentex" S.A. z uwzględnieniem zmian Statutu uchwalonych przez NWZA Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku - raport 23

Raport bieżący nr 23/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Zakładów "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu ("Spółka") informuje, działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...], że w związku z powzięciem w dniu 1 lutego 2012 roku informacji o dokonaniu w dniu 30 stycznia 2012 roku przez Sąd Rejonowy w Częstochowie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Spółki, przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 grudnia 2011 roku, przedstawia poniżej wykaz tych zmian, z uwzględnieniem postanowień Statutu w brzmieniu dotychczasowym:

Dotychczasowe brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"Art. 9 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 24.378.846,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści sześć złotych) i dzieli się na 59.460.600 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,41 złotych (zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, w tym 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od numeru 00000001 do numeru 19025000, 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 0000001 do numeru 7500000, 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii C od numeru 000001 do numeru 600300, 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000, 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E od numeru 0000001 do numeru 27230300, 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000. Akcje serii A, B, C, D, F są równe w prawach."

Obecne brzmienie art. 9 ust. 1 Statutu Spółki:

"Art. 9 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25.835.371,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) złotych i dzieli się na 63.013.100 (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony trzynaście tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 0,41 złotych (zero złotych czterdzieści jeden groszy) każda, w tym:

a) 19.025.000 (dziewiętnaście milionów dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A od

numeru 00000001 do numeru 19025000,

b) 7.500.000 (siedem milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B od numeru 000001 do

numeru 7500000,

c) 600.300 (sześćset tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela Serii C od numeru 000001 do numeru 600300,

d) 105.000 (sto pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D od numeru 000001 do numeru 105000,

e) 27.230.300 (dwadzieścia siedem milionów dwieście trzydzieści tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela

serii E od numeru 0000001 do numeru 27230300,

f) 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F od numeru 0000001 do numeru 5000000.

g) 3.552.500 (trzy miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii G od

numeru 0000001 do numeru 3552500. Akcje serii A, B, C, D, F, G są równe w prawach.

Skreślono art. 9a Statutu Spółki.

Po art. 17 ust. 5 Statutu Spółki dodano się art. 17 ust. 6 w następującym brzmieniu:

"Wyłącznie uprawnionym do powołania i odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju z siedzibą w Londynie. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej następuje poprzez złożenie przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju lub upoważnione przez niego osoby oświadczenia Spółce, Zarządowi lub Walnemu Zgromadzeniu Spółki. Uprawnienie to nie jest uzależnione od dokonania jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki. Desygnowany przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju członek Rady Nadzorczej nie musi spełniać kryteriów określonych w ust. 1 do 5 powyżej."

Dotychczasowe brzmienie art. 36 ust. 1 Statutu Spółki:

"Artykuł 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym."

Obecne brzmienie art. 36 ust. 1 Statutu Spółki:

"Artykuł 36.1. Spółka zamieszcza swe ogłoszenia na stronach internetowych Spółki. Zgodnie z art. 5 § 3 Ksh Spółka zamieszcza ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

W związku z zarejestrowaniem powyższych zmian Statutu Zarząd Spółki przedstawia tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniający dokonane zmiany, który znajduje się w załączeniu do niniejszego raportu oraz jest dostępny na stronie internetowej Spółki.

Załączniki:

Plik;Opis
Jakub Banaszak - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: Lentex SA | tekst | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »