Reklama

INTERBUD (ITB): Temat: Informacja nt. umów zawartych przez spółkę zależną z podwykonawcą - raport 21

Raport bieżący nr 21/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zawarciem w dniu 29 kwietnia 2015 r. pomiędzy spółką zależną INTERBUD-BUDOWNICTWO S.A. (Spółka Zależna, Zamawiający) oraz OROQ Enterprise B. Franczak (Wykonawca) umowy na wykonanie robót budowlanych, łączna wartość umów zawartych z Wykonawcą w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosi 3,1 mln zł. Na ww. wartość umów składają się 2 umowy o wykonanie robót drogowych.

Reklama

Spośród wyżej wymienionych umów, umową o większej wartości jest umowa o wykonanie robót drogowych z dnia 15 kwietnia 2015 r., której wartość wynosi ok. 2,2 mln zł netto (Umowa).

Przedmiotem Umowy jest wykonanie kompleksowych prac związanych z robotami drogowymi przy jednym z budynków zlokalizowanych w ramach Centrum Handlowego, przy ul. Gęsiej i Jana Pawła II w Lublinie. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z przekazaną dokumentacją techniczną, z projektem budowlano-wykonawczym i standardami w nim opisanymi, obowiązującymi normami, przepisami, sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, materiałami przetargowymi oraz ewentualnie wszystkimi niezbędnymi do zakończenia i uzyskania odbioru końcowego robotami.

Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu Umowy wynosi 2,2 mln zł netto (Wynagrodzenie). Termin zakończenia robót został uzgodniony na 30 czerwca 2015 r., przy czym Wykonawca zobowiązał się do wykonania części prac do dnia 23 kwietnia 2015 r.

Wykonawca udzieli Spółce Zależnej gwarancji i rękojmi na przedmiot Umowy w wymiarze 36 miesięcy licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego zgodnie z Umową.

Umowa przewiduje przypadki zapłaty kar umownych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego m.in. w przypadku opóźnienia w terminach realizacji robót budowlanych z przyczyn innych niż leżące po stronie Zamawiającego oraz odstąpienia od Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub z przyczyn zależnych od Wykonawcy. . Kara umowna za wyżej opisane odstąpienie od umowy przez wynosi 5% wartości wynagrodzenia, natomiast kary za zwłokę nie mogą wynosić więcej niż 10% wartości wynagrodzenia. Jednakże zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót budowlanych. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowań uzupełniających na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot wynikających z naliczonych kar umownych. Jednocześnie w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego Spółka Zależna zapłaci karę umowną w wysokość 5% wartości niezrealizowanych robót.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-29Marek BorowiecPrezes Zarządu
2015-04-29Krzysztof JaworskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »