Reklama

SANPL (SPL): Temat: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A.

Raport bieżący nr 33/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 3 czerwca 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt WR.VI NS-REJ.KRS/9621/13/298).

Dotychczasowa treść § 25 ust. 2:

"§ 25 ust. 2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”.”

Dokonana zmiana:

"§ 25 ust. 2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) nie jest i nie była w ciągu ostatnich pięciu lat członkiem zarządu Banku lub spółki powiązanej,

2) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Banku lub spółki powiązanej,

3) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku lub spółki powiązanej, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej,

4) nie jest akcjonariuszem podmiotu dominującego ani nie reprezentuje podmiotu dominującego,

5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką powiązaną,

6) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Banku lub spółki powiązanej,

7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach,

8) nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej Banku dłużej niż przez 12 lat,

9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1) 8),

10) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu.”

Tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający powyższe zmiany znajduje się w załączeniu.

Podstawa prawna:

§38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-06-03Elżbieta Kaleta-Jagiełłodyrektor ds. korporacyjnych

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: bańki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »