Reklama

TERMOREX (TRR): TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-03-31
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe171761624140813894
Rzeczowe aktywa trwałe147961343635163221
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych024230582
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego112811726828
Aktywa obrotowe221231255452573010
Zapas36871352876324
Należności handlowe8359700419861679
Należności z tyt. umów o usługi budowlane565010611342254
Należności pozostałe34162468812592
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty62027814767
Suma aktywów392992879593386904
Kapitał własny213261904850674569
Kapitał podstawowy113501135026972721
Zyski zatrzymane20401863485447
Zobowiązania długoterminowe25301537601369
Zobowiązania krótkoterminowe15443821036691968
Suma pasywów392992879593386904
Przychody netto ze sprzedaży12642761930261776
Zysk z działalności operacyjnej(60)697(14)162
Zysk(strata)netto30382789
Przepływy pieniężne z działalności opercyjnej1504833360194
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-760-784-182-183
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-480-159-115-37
Przepływy pieniężne razem264-11063-26
Dane dotyczce skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe165781587739393807
Rzeczowe aktywa trwałe136241343632373221
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych25852060614495
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego1071162528
Aktywa obrotowe100661261823923025
Zapas18581351441324
Należności handlowe351870058361679
Należności z tyt. umów o usługi budowlane6801061161254
Należności pozostałe30782541731609
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty54226912965
Suma aktywów266442849563316832
Kapitał własny186111876544224499
Kapitał podstawowy113501135026972721
Zyski zatrzymane19782132470511
Zobowiązania dugoterminowe15471537367369
Zobowiązania krótkoterminowe6486819315411964
Suma pasywów266442849563316832
Przychody netto ze sprzedaży7516764217991782
Zysk z działalności operacyjnej-110773-26180
Zysk netto-154410-3795
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej1162831278194
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-746-784-178-183
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-143-159-34-37
Przepływy pieniężne razem273-11165-26
Średnia ważona liczba akcji113500000113500000113500000113500000
Zysk(strata) na jedną akcję (zł/euro)0000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »