Reklama

TERMOREX (TRR): TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Aktywa trwałe180221583742193675
Rzeczowe aktywa trwałe156261285036582982
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych026290610
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego11258826320
Aktywa obrotowe198471207246462802
Zapasy458819131074444
Należności handlowe10902511725521187
Należności z tyt. umów o usługi budowlane9721605228372
Należności pozostałe29512971691689
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2652776264
Aktywa razem378692790988666477
Kapitał własny213611958450014545
Kapitał podstawowy113501135026572634
Zyski zatrzymane9582401224557
Zobowiązania długoterminowe26871617629375
Zobowiązania krótkoterminowe13821670832361557
Pasywa razem378692790988666477
Przychody netto ze sprzedaży4956026270116526172
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4291966101462
Zysk przed opodatkowaniem307173572408
Zysk (strata netto)71140017329
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej92613321831
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1113-1842-262-433
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej174167941394
Przepływy pieniężne razem-13-30-3-7
EBIT5021795118422
EBITDA11242318264545
Dane dotycząc skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Termo-Rex SA
Aktywa trwałe170331526739883543
Rzeczowe aktywa trwałe140611285032922982
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych020110467
Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego104872420
Aktywa obrotowe78511208818382805
Zapasy14581911341443
Należności handlowe296851266951190
Należności z tyt. umów o usługi budowlane314160574372
Należności pozostałe26853023629702
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty2572346054
Aktywa razem248842735558266348
Kapitał własny186321908443624429
Kapitał podstawowy113501135026572634
Zyski zatrzymane8892451208569
Zobowiązania długoterminowe14131617331375
Zobowiązania krótkoterminowe4839665411331544
Pasywa razem248842735558266348
Przychody netto ze sprzedaży253842627059686172
Zysk(strata) z działalności operacyjnej115206127484
Zysk(strata) przed opodatkowaniem-1281764-30414
Zysk (strata) netto-1331429-31336
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12108728420
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-1100-1837-259-432
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1221680-29395
Przepływy pieniężne netto razem-12-70-3-16
EBIT418291430
EBITDA4342360102554
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »