Reklama

TERMOREX (TRR): TERMO-REX SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2020

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Aktywa trwałe236591982752264533
Rzeczowe aktywa trwałe127381664028143805
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania14981448331331
Nieruchomości inwestycyjne7926377175186
Inwestycje pozostałe12101077267246
Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego2032164549
Aktywa obrotowe206592138345644889
Zapasy24841299549297
Należności handlowe141881334531343051
Nalezności z tyt. umów o usługi budowlane425294194672
Należności pozostałe22971435507328
Aktywa razem443184121097909422
Kapitał własny258802420957175535
Kapitał podstawowy113501135025072595
Inne składniki kapitału własnego9491571720971307
Zyski zatrzymane23954216529964
Zobowiązania długoterminowe647225111430574
Zobowiązania krótkoterminowe119661449026433313
Pasywa razem443184121097909422
Przychody netto ze sprzedaży3118347291702010976
Zysk z działalności operacyjnej2844786641111
Zysk przed opodatkowaniem71246701601084
Zysk netto6953247156754
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-32533519-732817
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-1280-467-288-108
Przepływy pieniężne z działalności finansowej3391-1212763-281
Przepływy pieniężne netto-11421840-257427
EBIT80347921811112
EBITDA160955923621298
Jednostkowe wybrane dane finansowe
Aktywa trwałe220371901648684348
Rzeczowe aktywa trwałe104901550323173545
Aktywa z tyt. prawa do użytkowania57237712686
Akcje i udziały w jednostkach zależnych28132585621591
Nieruchomości inwestycyjne7549016680
Inwestycje pozostałe50438311188
Aktywa z tyt. odroczonego pod. dochodowego701471534
Aktywa obrotowe56701097512532509
Zapasy15711075347246
Należności handlowe192557364251312
Należności z tyt. umów o usługi budowlane144283132647
Należności pozostałe1619968358221
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty16019354
Aktywa razem277072999161216857
Kapitał własny207952088945944776
Kapitał podstawowy113501135025072595
Inne składniki kapitału własnego8267558118261276
Zyski zatrzymane11783958260905
Zobowiązania długoterminowe32861689726386
Zobowiązania krótkoterminowe362674138011695
Pasywa razem277072999161216857
Przychody ze sprzedaży105711848723804291
Zysk(strata) z działalności operacyjnej-11753789-265879
Zysk (strata) przed opodatkowaniem61372714865
Zysk (strata) netto156293635681
Przepływy pieniężne z działalności peracyjnej-2624894-591207
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej1172-179264-42
Przepływy pieniężne z działalności finansowej876-720197-167
Przepływy pieniężne netto-576-5-130-1
EBIT135281330885
EBITDA59543111341000
Wartość księgowa na jedną akcję0,230,210,050,05
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »