Reklama

ACE (ACE): The list of current reports published in 2013 - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna:
Inne uregulowania

The Management Committee of Automotive Components Europe S.A. herby discloses the list of current reports published via ESPI system in 2013:

Current Report 1/2013 - Execution of the buy-back programme 2 Jan - 4 Jan 2013

Current Report 2/2013 - Execution of the buy-back programme 7 Jan - 11 Jan 2013

Current Report 3/2013 - A list of current reports published in 2012

Current Report 4/2013 - Publication dates of financial reports in 2013

Current Report 5/2013 - Execution of the buy-back programme 14 Jan - 18 Jan 2013

Reklama

Current Report 6/2013 - Sales volumes in Q4 2012

Current Report 7/2013 - Execution of the buy-back programme 21 Jan - 25 Jan 2013

Current Report 8/2013 - Execution of the buy-back programme Jan 28 - Feb 1, 2013

Current Report 9/2013 - Execution of the buy-back programme Feb 4 - Feb 8, 2013

Current Report 10/2013 - Execution of the buy-back programme Feb 11 - Feb 15, 2013

Current Report 11/2013 - Execution of the buy-back programme Feb 18 - Feb 22, 2013

Current Report 12/2013 - Transfer of the corporate office

Current Report 13/2013 - Execution of the buy-back programme Feb 25 - Mar 01, 2013

Current Report 14/2013 - Execution of the buy-back programme Mar 04 - Mar 08, 2013

Current Report 15/2013 - Execution of the buy-back programme Mar 11 - Mar 15, 2013

Current Report 16/2013 - Execution of the buy-back programme Mar 18 - Mar 22, 2013

Current Report 17/2013 - Execution of the buy-back programme Mar 25 - Mar 28, 2013

Current Report 18/2013 - Execution of the buy-back programme Apr 2 - Apr 5, 2013

Current Report 19/2013 - Execution of the buy-back programme Apr 8 - Apr 12, 2013

Current Report 20/2013 - Execution of the buy-back programme Apr 15 - Apr 19, 2013

Current Report 21/2013 - Decision to increase buy-back volumes

Current Report 22/2013 - Sales volumes in Q1 2013

Current Report 23/2013 - Execution of the buy-back programme Apr 22 - Apr 26, 2013

Current Report 24/2013 - Execution of the buy-back programme Apr 29 - May 02, 2013

Current Report 25/2013 - Execution of the buy-back programme May 6 - May 10, 2013

Current Report 26/2013 - Resolution adopted by the Board of Directors on May 14, 2013

Current Report 27/2013 - AGM Convening Notice

Current Report 28/2013 - AGM Proposals of Resolutions

Current Report 29/2013 - Execution of the buy-back programme May 13 - May 17, 2013

Current Report 30/2013 - Execution of the buy-back programme May 20 - May 24, 2013

Current Report 31/2013 - Execution of the buy-back programme May 27 - May 31, 2013

Current Report 32/2013 - REVISED AGM Proposals of Resolutions

Current Report 33/2013 - Execution of the buy-back programme June 3 - June 7, 2013

Current Report 34/2013 - Management Committees statement regarding the alternative resolution proposed by shareholders holding at least 5 perc. of shares

Current Report 35/2013 - Execution of the buy-back programme June 10 - June 14, 2013

Current Report 36/2013 - AGM Adopted Resolutions 18 June 2013

Current Report 37/2013 - AGM Voting Shareholders 18 June 2013

Current Report 38/2013 - The Dividend Payment Schedule

Current Report 39/2013 - Execution of the buy-back programme June 17 - June 19, 2013

Current Report 40/2013 - Details of the buy-back programme

Current Report 41/2013 - Execution of the buy-back programme July 1 - July 5, 2013

Current Report 42/2013 - Execution of the buy-back programme July 8 - July 12, 2013

Current Report 43/2013 - Execution of the buy-back programme July 15 - July 19, 2013

Current Report 44/2013 - Sales volumes in Q2 2013

Current Report 45/2013 - Decision to increase buy-back volumes

Current Report 46/2013 - Execution of the buy-back programme July 22 - July 26, 2013

Current Report 47/2013 - Execution of the buy-back programme July 29 - August 2, 2013

Current Report 48/2013 - Execution of the buy-back programme August 5 - August 9, 2013

Current Report 49/2013 - Execution of the buy-back programme August 12 - August 16, 2013

Current Report 50/2013 - Shareholder's Notification

Current Report 51/2013 - Execution of the buy-back programme August 19 - August 23, 2013

Current Report 52/2013 - Execution of the buy-back programme August 26 - August 30, 2013

Current Report 53/2013 - Execution of the buy-back programme September 2 - September 6, 2013

Current Report 54/2013 - Execution of the buy-back programme September 9 - September 13, 2013

Current Report 55/2013 - Execution of the buy-back programme September 16 - September 20, 2013

Current Report 56/2013 - Execution of the buy-back programme September 23 - September 27, 2013

Current Report 57/2013 - Shareholder's Notification

Current Report 58/2013 - Execution of the buy-back programme September 30 - October 4, 2013

Current Report 59/2013 - Execution of the buy-back programme October 7 - October 11, 2013

Current Report 60/2013 - Sales volumes in Q3 2013

Current Report 61/2013 - Execution of the buy-back programme October 14 - October 18, 2013

Current Report 62/2013 - Execution of the buy-back programme October 21 - October 25, 2013

Current Report 63/2013 - Execution of the buy-back programme October 28 - October 31, 2013

Current Report 64/2013 - Execution of the buy-back programme November 4 - November 8, 2013

Current Report 65/2013 - Execution of the buy-back programme November 12 - November 15, 2013

Current Report 66/2013 - Execution of the buy-back programme November 18 - November 22, 2013

Current Report 67/2013 - Execution of the buy-back programme November 25 - November 29, 2013

Current Report 68/2013 - Execution of the buy-back programme December 2 - December 6, 2013

Current Report 69/2013 - Shareholder's Notification

Current Report 70/2013 - Execution of the buy-back programme December 9 - December 13, 2013

Current Report 71/2013 - Information on holding by ACE S.A. of a large block of buy-back shares

Current Report 72/2013 - Execution of the buy-back programme December 16 - December 18, 2013

Zarząd Automotive Components Europe S.A. publikuje niniejszym listę raportów bieżących opublikowanych w 2013 roku poprzez system ESPI.

Raport bieżący 1/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 2 stycznia - 4 stycznia 2013 r.

Raport bieżący 2/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 7 stycznia - 11 stycznia 2013 r.

Raport bieżący 3/2013 - Lista raportów bieżących opublikowanych w 2012 roku

Raport bieżący 4/2013 - Daty publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Raport bieżący 5/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 14 stycznia - 18 stycznia 2013 roku

Raport bieżący 6/2013 - Wolumeny sprzedaży w 4 kw. 2012 roku

Raport bieżący 7/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 21 stycznia - 25 stycznia 2013

Raport bieżący 8/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 28 stycznia - 1 lutego 2013 roku

Raport bieżący 9/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 4 lutego - 8 lutego 2013 roku

Raport bieżący 10/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 11 lutego - 15 lutego 2013 roku

Raport bieżący 11/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 18 lutego - 22 lutego 2013 roku

Raport bieżący 12/2013 - Zmiana adresu siedziby Spółki

Raport bieżący 13/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 25 lutego - 1 marca 2013 roku

Raport bieżący 14/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 4 marca - 8 marca 2013 roku

Raport bieżący 15/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 11 marca - 15 marca 2013 roku

Raport bieżący 16/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 18 marca - 22 marca 2013 roku

Raport bieżący 17/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 25 marca - 28 marca 2013 roku

Raport bieżący 18/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 2 kwietnia - 5 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący 19/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 8 kwietnia - 12 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący 20/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 15 kwietnia - 19 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący 21/2013 -Decyzja o zwiększeniu wolumenu skupu akcji własnych

Raport bieżący 22/2013 - Wolumeny sprzedaży w I kw. 2013 roku

Raport bieżący 23/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 22 kwietnia - 26 kwietnia 2013 roku

Raport bieżący 24/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 29 kwietnia - 2 maja 2013 roku

Raport bieżący 25/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 6 maja - 10 maja 2013 roku

Raport bieżący 26/2013 - Uchwały Rady Dyrektorów z dnia 14 maja 2013 roku

Raport bieżący 27/2013 - Ogłoszenie o ZWZA

Raport bieżący 28/2013 - Propozycje uchwal ZWZA

Raport bieżący 29/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 13 maja - 17 maja 2013 roku

Raport bieżący 30/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 20 maja - 24 maja 2013 roku

Raport bieżący 31/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 27 maja - 31 maja 2013 roku

Raport bieżący 32/2013 - UZUPELNIONE Propozycje uchwal ZWZA

Raport bieżący 33/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 3 czerwca - 7 czerwca 2013 roku

Raport bieżący 34/2013 - Oświadczenie Zarządu w sprawie alternatywnej propozycji uchwały wniesionej przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 proc. akcji

Raport bieżący 35/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 10 czerwca - 14 czerwca 2013 roku

Raport bieżący 36/2013 - Uchwały ZWZA 18 czerwca 2013 roku

Raport bieżący 37/2013 - Uczestnicy ZWZA 18 czerwca 2013 roku

Raport bieżący 38/2013 - Terminarz wypłaty dywidendy

Raport bieżący 39/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 17 czerwca - 19 czerwca 2013 roku

Raport bieżący 40/2013 - Szczegóły programu skupu akcji własnych

Raport bieżący 41/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 1 lipca - 5 lipca 2013 roku

Raport bieżący 42/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 8 lipca - 12 lipca 2013 roku

Raport bieżący 43/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 15 lipca - 19 lipca 2013 roku

Raport bieżący 44/2013 - Wolumeny sprzedaży w II kw. 2013 roku

Raport bieżący 45/2013 -Decyzja o zwiększeniu wolumenu skupu akcji własnych

Raport bieżący 46/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 22 lipca - 26 lipca 2013 roku

Raport bieżący 47/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 29 lipca - 2 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący 48/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 5 sierpnia - 9 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący 49/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 12 sierpnia - 16 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący 50/2013 - Informacja przesłana przez akcjonariusza

Raport bieżący 51/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 19 sierpnia - 23 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący 52/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 26 sierpnia - 30 sierpnia 2013 roku

Raport bieżący 53/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 2 września - 6 września 2013 roku

Raport bieżący 54/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 9 września - 13 września 2013 roku

Raport bieżący 55/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 16 września - 20 września 2013 roku

Raport bieżący 56/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 23 września - 27 września 2013 roku

Raport bieżący 57/2013 - Informacja przesłana przez akcjonariusza

Raport bieżący 58/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 30 września - 4 października 2013 roku

Raport bieżący 59/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 7 października - 11 października 2013 roku

Raport bieżący 60/2013 - Wolumeny sprzedaży w III kw. 2013 roku

Raport bieżący 61/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 14 października - 18 października 2013 roku

Raport bieżący 62/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 21 października - 25 października 2013 roku

Raport bieżący 63/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 28 października - 31 października 2013 roku

Raport bieżący 64/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 4 listopada - 8 listopada 2013 roku

Raport bieżący 65/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 12 listopada - 15 listopada 2013 roku

Raport bieżący 66/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 18 listopada - 22 listopada 2013 roku

Raport bieżący 67/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 25 listopada - 29 listopada 2013 roku

Raport bieżący 68/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 2 grudnia - 6 grudnia 2013 roku

Raport bieżący 69/2013 - Informacja przesłana przez akcjonariusza

Raport bieżący 70/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 9 grudnia - 13 grudnia 2013 roku

Raport bieżący 71/2013 - Informacja o posiadaniu przez ACE S.A. znacznego pakietu akcji nabytego w ramach program skupu akcji własnych

Raport bieżący 72/2013 - Realizacja programu skupu akcji własnych 16 grudnia - 18 grudnia 2013 roku


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-01-28Raul SerranoDyrektor FinansowyRaul Serrano

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »