Reklama

TIM (TIM): TIM SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2013

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-303 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-303 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30
Dane dotyczace skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej TIM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 261 475259 75861 91561 924
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej (6 665)275( 1578 ) 66
Zysk (strata) brutto(6 049)1 563( 1 432)373
Zysk (strata) netto(5 239)1 217( 1 241)290
Zysk (strata ) udziałowców niesprawujących kontroli931022224
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 148)31 880(2 640) 7 600
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(6 932)18 212(1 641) 4 342
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 761)(20 648)(654)(4 922)
Przepływy pieniężne netto, razem(20 841)29 444( 4 935)7 019
Aktywa, razem270 653270 612 64 19265 782
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 51574 28019 57018 056
Zobowiązania długoterminowe6 4464 4691 5291 086
Kapitał własny jednostki dominującej 183 718191 43743 57346 535
Kapitał zakładowy 22 19922 1995 265 5 396
Liczba akcji ( w tys. szt) 22 19922 19922 19922 199
Zysk (strata ) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)(0,24)0,05(0,06)0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w zł/EUR) (0,24)0,05(0,06)0,01
Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)8,288,621,962,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną wartość akcję ( w zł/EUR)8,288,621,962,10
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego TIM SA
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów 239 614239 89556 73957 189
Zysk (strata ) z działalności operacyjnej ( 6 967)41( 1 650)10
Zysk (strata) brutto(6 510)1 241( 1 542) 296
Zysk (strata) netto( 5 608)992( 1 328)236
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8 758)31 587(2 074)7 530
Przepływy pieniężne z dizłalności inwestycyjnej(3 073)12 000(728)2 861
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 958)(14 683)(464)(3 500)
Przepływy pieniężne netto, razem(13 789)28 904( 3 265)6 890
Aktywa, razem263 209265 03262 42764 425
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 84571 81918 46317 458
Zobowiązania długoterminowe4 7492 8421 126691
Zobowiązania krótkoterminowe 73 09668 97717 33716 767
Kapitał własny185 364193 21343 96446 967
Kapitał zakładowy 22 19922 1995 2655 396
Liczba akcji (w tys.szt) 22 19922 19922 19922 199
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)(0,26)0,05(0,06)0,01
Rozowdniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)(0,26)0,05(0,06)0,01
Wartość księgowa na jedną akcje zwykłą ( w zł/EUR)8,358,701,982,11
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)8,358,701,982,11
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »