Reklama

TIM (TIM): TIM SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów48404540937211079698442
Zysk (strata) z działalności operacyjnej60339641381232
Zysk (strata) brutto5533275126666
Zysk (strata) netto385834788383
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 28(118)6(28)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(5515)(7231)(1262)(1739)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3205(6071)733(1460)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(3497)11888(800)2859
Przepływy pieniężne netto, razem (5807)(1414)(1329)(340)
Stan na 30.09.2016stan na 31.12.2015stan na 30.09.2016stan na 31.12.2015
Aktywa, razem 3473443197038055375021
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1731831494014016335058
Zobowiązania długoterminowe20936987248542317
Zobowiązania krótkoterminowe1522471395293530932741
Kapitał własny jednostki dominującej1701081662763945039018
Kapitał zakladowy221992219951485209
Liczba akcji ( w tys szt)22199221992219922199
01.01.2016-30.09.201601.01.2015-30.09.201501.01.2016-30.09.201601.01.2015-30.09.2015
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,170,020,04
Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,170,020,14
Stan na 30.09.2016stan na 30.09.2015stan na 30.09.2016stan na 30.09.2015
Wartość księgowa na jedndą akcję ( w zł/EUR)7,667,491,781,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)7,667,491,781,76
TIM SA01.01.2016-30.09.201601.01.2015-30.09.201501.01.2016-30.09.201601.01.2015-30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i uslug44913138215910280491898
Zysk (strata) z działalności operacyjnej739613081693315
Zysk (strata) brutto71187621629183
Zysk (strata) netto51697711183185
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej350(5468)80(1315)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5042(5927)1154(1425)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(15576)11888(3565)2859
Przepływy pienięzne netto, razem(10184)493(2331)119
stan na 30.09.2016stan na 31.12.2015stan na 30.09.2016stan na 31.12.2015
Aktywa, razem3260003119427560373200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1514001425113511133442
Zobowiązania długoterminowe417082709671941
Zobowiązania krótkoterminowe1472301342413414431501
Kapitał własny jednostki dominującej1746001694314049239759
Kapitał zakładowy221992219951485209
Liczba akcji ( w tys szt. )22199221992219922199
01.01.2016-30.09.201601.01.2015-30.09.201501.01.2016-30.09.201601.01.2015-30.09.2015
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR)0,230,030,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwyklą ( w zł/EUR)0,230,030,05
stan na 30.09.2016stan na 31.12.2015stan na 30.09.2016stan na 31.12.2015
Wartość księgowa na jedną akcję 7,877,631,831,79
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR)7,877,631,831,79
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »