Reklama

TOWERINV (TOW): TOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-11-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2016-11-01 do 2017-09-30
Przychody ze sprzedaży37 2577 4778 7591 743
Zysk (strata) z działalności operacyjnej9 6501852 26943
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 93611 4361 8662 667
Zysk (strata) netto6 0849 5091 4302 217
Zysk na akcję (PLN)3,958,960,932,09
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej30 732(26 236)7 225(6 118)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2 264)(5 785)(532)(1 349)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(9 626)30 937(2 263)7 214
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów18 842(1 084)4 430(253)
AKTYWA TRWAŁE41 08722 9849 6195 334
Rzeczowe aktywa trwałe1 552974363226
Nieruchomości inwestycyjne17 9307934 198184
Należności1 24702920
Pożyczki7 8398 7331 8352 027
Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe9 1849 4442 1502 192
AKTYWA OBROTOWE64 14763 67315 01814 776
Zapasy17 78741 1364 1649 546
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności18 63418 5114 3634 296
Pożyczki2 7636664715
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe3832879067
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty24 3132 7775 692645
AKTYWA RAZEM105 23486 65724 63720 110
KAPITAŁ WŁASNY64 03333 49714 9917 774
Kapitał podstawowy1 5611 061365246
Akcje własne(71)0(17)0
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej30 0729 5397 0402 214
Pozostałe kapitały9 9595 7762 3321 340
Zyski zatrzymane:22 51217 1655 2703 983
- zysk (strata) z lat ubiegłych16 4287 6563 8461 777
- zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej6 0849 5091 4242 207
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom spółki dominującej64 03333 54014 9917 783
Udziały nie dające kontroli0(42)0(10)
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE31 00739 7807 2599 232
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne24 92637 0825 8368 606
Leasing finansowy656663154154
Pozostałe zobowiązania89602100
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego4 5292 0351 060472
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE10 19413 3802 3873 105
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania2 01511 2094722 601
Kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne7 3472 0771 720482
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe i rozliczenia międzyokresowe6035714113
ZOBOWIĄZANIA RAZEM41 20153 1609 64612 337
PASYWA RAZEM105 23486 65724 63720 110
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »