Reklama

TOYA (TOA): TOYA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 4/2013

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-314 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2012-01-01 do 2013-12-31
Przychody ze sprzedaży 242 584 201 247 57 608 48 219
Zysk na działalności operacyjnej 32 716 26 034 7 769 6 238
Zysk przed opodatkowaniem 31 824 22 439 7 557 5 376
Zysk netto 25 470 17 643 6 048 4 227
Całkowite dochody netto 25 064 17 106 5 952 4 099
Średnia ważona ilość akcji (w szt.) 75 377 548 75 038 362 75 377 548 75 038 362
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,24 0,08 0,06
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 36 506 24 851 8 669 5 954
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 209 (2 318) 50 (555)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 898) (21 913) (8 525) (5 250)
Przepływy pieniężne netto razem 817 620 194 149
Stan naStan naStan naStan na
31 grudnia 201331 grudnia 201231 grudnia 201331 grudnia 2012
XII. Aktywa trwałe 25 620 24 141 6 178 5 905
XIII. Aktywa obrotowe 136 299 128 954 32 865 31 543
XIV. Aktywa razem 161 919 153 095 39 043 37 448
XV. Zobowiązania długoterminowe 164 139 39 34
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 40 915 48 355 9 866 11 828
XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 118 866 104 601 28 662 25 586
XVII. Kapitał własny razem 120 840 104 601 29 138 25 586
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »