Reklama

TOYA (TOA): TOYA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2015

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody ze sprzedaży 70 574 62 645 17 010 14 953
Zysk na działalności operacyjnej 6 980 7 889 1 682 1 883
Zysk przed opodatkowaniem 6 648 7 705 1 602 1 839
Zysk netto 5 140 6 150 1 239 1 468
Całkowite dochody netto 6 488 6 017 1 564 1 436
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 78 147 75 407 78 147 75 407
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,07 0,08 0,02 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (13 793) (11 551) (3 324) (2 757)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (748) (1 360) (180) (325)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 14 782 11 690 3 563 2 790
Przepływy pieniężne netto razem 241 (1 221) 58 (291)
Stan naStan naStan naStan na
31 marca 201531 grudnia 201431 marca 201531 grudnia 2014
XII. Aktywa trwałe 24 601 23 288 6 016 5 464
XIII. Aktywa obrotowe 197 257 185 050 48 240 43 415
XIV. Aktywa razem 221 858 208 338 54 257 48 879
XV. Zobowiązania długoterminowe 864 907 211 213
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 77 945 70 895 19 062 16 633
XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 143 049 136 536 34 984 32 033
XVII. Kapitał własny razem 143 049 136 536 34 984 32 033
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »