Reklama

TOYA (TOA): TOYA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2016

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-311 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-311 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Przychody ze sprzedaży 71 193 70 574 16 344 17 010
Zysk na działalności operacyjnej 8 770 6 980 2 013 1 682
Zysk przed opodatkowaniem 8 723 6 648 2 003 1 602
Zysk netto 6 944 5 140 1 594 1 239
Całkowite dochody netto 6 446 6 488 1 480 1 564
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 78 331 78 147 78 331 78 147
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,09 0,07 0,02 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 7 670 (13 793) 1 761 (3 324)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (688) (748) (158) (180)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 252) 14 782 (976) 3 563
Przepływy pieniężne netto razem 2 730 241 627 58
Stan naStan naStan naStan na
31 marca 201631 grudnia 201531 marca 201631 grudnia 2015
XII. Aktywa trwałe 28 722 26 404 6 729 6 196
XIII. Aktywa obrotowe 176 230 170 024 41 287 39 897
XIV. Aktywa razem 204 952 196 428 48 016 46 094
XV. Zobowiązania długoterminowe 695 740 163 174
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 34 726 32 603 8 135 7 651
XVII. Kapitał własny razem 169 531 163 085 39 718 38 269
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »