Reklama

TOYA (TOA): TOYA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2018-09-30
Przychody ze sprzedaży 278 445 258 070 65 463 60 628
Zysk na działalności operacyjnej 44 712 39 961 10 512 9 388
Zysk przed opodatkowaniem 44 119 39 679 10 372 9 322
Zysk netto 35 440 32 045 8 332 7 528
Całkowite dochody netto 35 856 29 794 8 430 6 999
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 78 283 75 042 78 283
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,47 0,41 0,11 0,10
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 042 37 092 2 596 8 713
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 563) (2 291) (603) (538)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2 654 (33 065) 624 (7 768)
Przepływy pieniężne netto razem 11 133 1 736 2 617 408
Stan naStan naStan naStan na
30 września 201831 grudnia 201730 września 201831 grudnia 2017
XII. Aktywa trwałe 30 643 27 729 7 174 6 648
XIII. Aktywa obrotowe 295 854 236 253 69 941 56 643
XIV. Aktywa razem 326 497 263 982 77 115 63 291
XV. Zobowiązania długoterminowe 2 409 1 419 564 340
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 148 253 87 233 35 385 20 915
XVII. Kapitał własny razem 175 835 175 330 41 166 42 036
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »