Reklama

TOYA (TOA): TOYA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Przychody ze sprzedaży 106 655 88 337 24 816 21 141
Zysk na działalności operacyjnej 14 952 13 833 3 479 3 311
Zysk przed opodatkowaniem 14 393 13 653 3 349 3 268
Zysk netto 11 564 10 862 2 690 2 600
Całkowite dochody netto 11 637 11 363 2 708 2 719
Średnia ważona ilość akcji (w tys. szt.) 75 042 75 042 75 042 75 042
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,15 0,14 0,03 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 690) (4 162) (626) (997)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (799) (968) (186) (232)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 124 2 708 1 192 648
Przepływy pieniężne netto razem 1 635 (2 422) 380 (580)
Stan naStan naStan naStan na
31 marca 201931 grudnia 201831 marca 201931 grudnia 2018
XII. Aktywa trwałe 37 332 30 513 8 679 7 096
XIII. Aktywa obrotowe 332 014 315 600 77 189 73 395
XIV. Aktywa razem 369 346 346 113 85 868 80 491
XV. Zobowiązania długoterminowe 7 989 2 823 1 857 656
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 165 021 158 591 38 365 36 882
XVII. Kapitał własny razem 196 336 184 699 45 646 42 953
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »