Reklama

NETIA (NET): Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta - raport 67

Raport bieżący nr 67/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

Zarząd Netia S.A. (dalej "Netia”, "Emitent”), informuje, iż w dniu 10 września 2014 r, spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej "Telefonia Dialog”) nabyła 5, wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii ZZ o numerach od 01 (jeden) do 05 (pięć), o wartości nominalnej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych, z terminem wykupu przypadającym w dniu 10 grudnia 2014 r. (dalej "Obligacje”).

Reklama

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 50.000.000,00 (pięćdziesiąt milionów) złotych.

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 10 grudnia 2014 r. (dalej "Dzień Wykupu”). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 czerwca 2014 r. wynosi 1.217.875.000,00 (jeden miliard dwieście siedemnaście milionów osiemset siedziemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.250.000.000,00 (jeden miliard dwieście pięćdziesiąt milionów) złotych.

Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii ZZ wiąże się z nadejściem terminu wykupu obligacji serii TT, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (por. raport bieżący nr 43/2014 z dnia 11 czerwca 2014 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach.

Podstawa prawna:

§ 5 ust.1 pkt 6 w związku z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-09-10Paweł Szymańskiczłonek zarządu
2014-09-10Marcin Osieckiprokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »