Reklama

NETIA (NET): Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Netia”, "Emitent”), informuje, iż w dniu 5 lutego 2016 r., spółka od niej zależna – Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog”) nabyła 8 (słownie: osiem), wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A16 o numerach od 01 (zero jeden) do 08 (zero osiem), o jednostkowej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 5 maja 2016 r. (dalej: "Obligacje”). Podstawą prawną nabycia obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Reklama

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 80.000.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych).

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 5 maja 2016 r. (dalej: "Dzień Wykupu”). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A16 wiąże się z nadejściem terminu wykupu obligacji serii A12, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (raport bieżący Emitenta nr 75/2015 z dnia 6 listopada 2015 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-02-05Tomasz SzopaPrezes Zarządu
2016-02-05Katarzyna IwućCzłonek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: netia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »