Reklama

MERCOR (MCR): Transakcje z Bank Zachodni WBK S.A. na łączną wartość umowy znaczącej - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 04 listopada 2015 roku wpłyną do Spółki podpisany Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000 PLN. Wysokość przyznanego limitu pozostała na dotychczasowym poziomie. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 31 października 2016 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych powiększonej o marżę Banku. Zgodnie z umową Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą oraz prowizję za udzielenie Usługi w związku z ustawowymi opłatami uiszczanymi na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: hipoteka umowna ustanowiona na nieruchomości w Mirosławiu wraz cesją praw z umowy ubezpieczenia powyższej nieruchomości; zastaw rejestrowy na prasie krawędziowej wraz z przelewem wierzytelności z tytułu ubezpieczenia ww. ruchomości; zastaw rejestrowy na zapasach towarów wraz z przelewem wierzytelności z tytułu ubezpieczenia wyżej wymienionych ruchomości; weksel in blanco z wystawienia Mercor SA wraz z deklaracją wekslową; przelew wierzytelności wobec dłużników, którymi są kontrahenci handlowi z tytułu prowadzonej przez Mercor działalności gospodarczej; oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Mercor, w trybie art. 777 §1 pkt 5) Kodeksu postępowania cywilnego.

Reklama

Warunki zawartej umowy są zgodne z Ogólnymi Warunkami Finansowania Działalności Gospodarczej stosowane przez Bank Zachodni WBK S.A.

W dniu 04 listopada 2015 roku wpłynął również do Spółki, zawarty przez Emitenta z Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna, Aneks przedłużający obowiązywanie Umowy o limit na gwarancje. Wartość przyznanego limitu pozostała na niezmienionym poziomie 7.000.000 PLN. Przyznany limit będzie dostępny do 31 października 2016 roku.

Emitent zawierał również z Bankiem Zachodnim WBK Umowy Leasingu Operacyjnego:

- 8 lipca 2015 roku na wartość 195.000 PLN,

- 2 września 2015 roku na wartość 2.693.470 PLN,

- 30 września 2015 roku na wartość 403.400 PLN.

Wartość zawartych przez Emitenta walutowych transakcji terminowych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. w okresie 12 miesięcy wyniosła w sumie 5.863.744,03 PLN. Zawarte transakcje terminowe miały na celu ograniczenie ryzyka związanego z możliwością wystąpienia wzrostu kosztów dostaw i sprzedaży w wyniku zmian kursu walutowego.

Jako kryterium uznania aneksów do umów, umów leasingu operacyjnego oraz zawartych transakcji terminowych za znaczące przyjęto fakt, iż ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-04 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2015-11-04 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »