Reklama

MERCOR (MCR): Transakcje z Credit Agricole na łączną wartość umowy znaczącej

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Mercor SA informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku wpłynął do Spółki podpisany Aneks do Umowy o kredyt w rachunku bieżącym zawarty z Credit Agricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Reklama

Zgodnie z postanowieniami Aneksu Bank oddał do dyspozycji Mercor SA kredyt obrotowy w rachunku bieżącym w kwocie 15.000.000 PLN. Wartość przyznanego limitu została podniesiona z 5.000.000 PLN do 15.000.000 PLN. Datą ostatecznej spłaty kredytu jest 05 października 2016 roku. Oprocentowanie kredytu jest obliczane w stosunku rocznym, zmienne i stanowi sumę stopy bazowej i marży banku. Stopę bazową stanowi WIBOR O\N.

Bank pobierze od Spółki prowizję przygotowawczą, prowizję za obsługę procesu zabezpieczeń, prowizję za podwyższenie kwoty kredytu oraz będzie pobierał prowizję od zaangażowania. Zgodnie z zapisami umowy, jej zabezpieczenie stanowią: cesja należności handlowych, gwarancja korporacyjna wystawiona przez Mercor HD Spółka z ograniczona odpowiedzialnością SKA, hipoteka łączna ustanowiona na nieruchomości w Mirosławiu wraz cesją praw z umowy ubezpieczenia powyższej nieruchomości; zastaw rejestrowy na zapasach oraz na maszynie, znajdujących się w Zakładzie Produkcyjnym w Cieplewie wraz cesją praw z polisy ubezpieczeniowej zapasów i maszyny, oświadczenie o poddaniu się egzekucji złożone przez Mercor, w trybie art. 97 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo Bankowe.

W przypadku niedotrzymania przez Emitenta warunków Umowy albo w razie utraty przez Kredytobiorcę zdolności kredytowej, Bank może obniżyć kwotę przyznanego kredytu albo wypowiedzieć Umowę. Na mocy Umowy Emitent zobowiązał się między innymi: do utrzymywania stosunku długu finansowego pomniejszonego o stan środków pieniężnych do sumy zysku z działalności operacyjnej i amortyzacji na poziomie nie wyższym niż 3,5; do utrzymywania stosunku kapitału własnego do aktywów ogółem na poziomie nie niższym niż 30%; do utrzymywania wskaźnika pokrycia kredytu na poziomie nie niższym niż 100%; że stosunek obrotów przeprowadzanych przez rachunek bieżący w Banku, do obrotów Emitenta ogółem, będzie co najmniej równy stosunkowi łącznej kwoty kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez Bank, do łącznej kwoty kredytów obrotowych udzielonych Emitentowi przez wszystkie Banki; do utrzymywania należności scedowanych na Bank na poziomie nie niższym niż wynika z proporcji opisanej powyżej.

Jako kryterium uznania aneksu do umowy, za znaczącą przyjęto fakt, iż jego wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Mercor SA.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędacego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-11-24 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu
2015-11-24 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »