Reklama

GRAAL (GRL): Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r.

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Uchwała nr 04/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 05/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011.

Uchwała nr 06/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2011 roku sumę bilansową w wysokości 378.244.000,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt osiem milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.118.000,00 zł. (jeden milion sto osiemnaście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.791.000,00 zł. (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.277.000,00 zł. (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej.

Uchwała nr 07/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie podziału zysku za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2011 roku zysku netto w wysokości 1.118.000,00 zł. (jeden milion sto osiemnaście tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.

Uchwała nr 08/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011.

Uchwała nr 09/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2011 roku sumę bilansową w wysokości 556.864.000,00 zł. (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 6.457.000,00 zł. (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.493.000,00 zł. (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.097.000,00 zł. (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz z informacji dodatkowej.

Uchwała nr 10/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 11/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Jadwidze Frankowskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 12/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Tadeuszowi Wijata

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Robertowi Tadeuszowi Wijata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 13/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 14/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bykowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 15/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 16/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 20112 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.

Uchwała nr 17/06/2012

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A.

z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie udzielenia absolutorium

Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kubicy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku.
Robert Wijata - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | R. | zgromadzenie | Emitent | treść | Graal SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »