Reklama

WISTIL (WST): Treść projektów uchwał na Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ( Dz. U. Nr 33, poz. 259 z pózn. zm. ) Zarząd Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu przekazuje poniżej treść projektów uchwał NWZA Spółki "WISTIL" S.A. z/s w Kaliszu w dniu 06 marca 2012 r. oraz informację o ogólnej liczbie akcji.

UCHWAŁA NR 1/2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 27 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. wybiera Pana/ią """"".. do pełnienia funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""..., procentowy udział akcji z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ""%

Łączna liczba ważnych głosów """.

głosów "Za" przyjęciem uchwały oddano """..,

głosów "przeciw" oddano"""...,

głosów "wstrzymujących się" oddano ""....

Zgłoszone sprzeciwy -

UCHWAŁA NR 2/2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """...., procentowy udział akcji , z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """.....

Łączna liczba ważnych głosów ""...

głosów "za" przyjęciem uchwały oddano ""..,

głosów "przeciw" oddano ",

głosów "wstrzymujących się" oddano ".....

Zgłoszone sprzeciwy -

UCHWAŁA NR 3/2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. """"""....

2. """"""....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ""....

Łączna liczba ważnych głosów ""...

głosów "za" przyjęciem uchwały oddano "".....,

głosów "przeciw" oddano ".....,

głosów "wstrzymujących się" oddano ""..

Zgłoszone sprzeciwy -

UCHWAŁA NR 4/2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WISTIL S.A. przyjmuje następujący porządek obrad ogłoszony w dniu 02 lutego 2012 roku w ramach raportu bieżącego Spółki i na stronie internetowej Spółki:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy .

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

7. Zmiany w Statucie Spółki

8. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ""....

Łączna liczba ważnych głosów """....

głosów "za" przyjęciem uchwały oddano "".....,

głosów "przeciw" oddano "",

głosów "wstrzymujących się" oddano ""..

Zgłoszone sprzeciwy -

UCHWAŁA NR 5/2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i powołania dwóch członków Rady Nadzorczej.

§ 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki WISTIL S.A. określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 6 i postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Spółki :

1. Pana/ią """"""""...

2. Pana/ią """"""""...

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy """, procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi """"...

Łączna liczba ważnych głosów """"....

głosów "za" przyjęciem uchwały oddano""".,

głosów "przeciw" oddano ""...,

głosów "wstrzymujących się" oddano """....,

Zgłoszone sprzeciwy -

UCHWAŁA NR 6/2012

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

WISTIL SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie zmian w Statucie Spółki.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "WISTIL" S.A. postanawia wprowadzić do Statutu Spółki następujące zmiany :

§ 1

1) dodanie w par. 6 Statutu Spółki ustępów: 9,10 i 11 w brzmieniu:

"9. PKD 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana.

10. PKD 63.1 - Przetwarzanie danych ; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych.

11. PKD 95.1 - Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego."

2) par. 14 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu (5) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie."

§ 2

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do niezwłocznego zgłoszenia zmiany wynikającej z § 1 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy ""., procentowy udział akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym stanowi ""...

Łączna liczba ważnych głosów """

głosów "za" przyjęciem uchwały oddano """.,

głosów "przeciw" oddano """....,

głosów "wstrzymujących się" oddano""""..

Zgłoszone sprzeciwy -

Informacja o ogólnej liczbie akcji:

Ogólna liczba akcji w "WISTIL" S.A. na dzień ogłoszenia wynosi 1.000.000 akcji na okaziciela, każda o wartości nominalnej 5,00 zł., na dzień ogłoszenia akcjom tym odpowiada 1.000.000 głosów
Mieczysław Kędzierski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | Wistil SA | R. | zgromadzenie | Kalisz | marca | treść | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »