MCI (MCI): Treść projektów uchwał NWZA MCI Management SA - raport 58

Raport bieżący nr 58/2007
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

I. Zarząd MCI Management SA zawiadamia, że obrady Walnego Zgromadzenia rozpoczną się 23 sierpnia 2007 r. o godz. 15,00 w sali konferencyjnej biura Spółki (III piętro budynku Renaissance Business Center) przy ul. Św. Mikołaja 7 we Wrocławiu. Zgodnie z ustalonym porządkiem obrad podjęte zostaną uchwały, których projekty prezentowane są jak niżej:

UCHWAŁA NR 01/NWZA/07

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie emisji obligacji Spółki.

Reklama

§ 1.

1. Walne Zgromadzenie spółki pod firmą MCI Management S.A. ("Spółka"), na podstawie § 22 pkt e. Statutu Spółki, uchwala się co następuje:

1) Spółka wyemituje obligacje ("Obligacje") w liczbie nie mniejszej niż 2.000 (dwa tysiące) i nie większej niż 10.000 (dziesięć tysięcy), o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 (dwadzieścia) milionów złotych i nie większej niż 100 (sto) milionów złotych,

2) Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu,

3) Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach,

4) Obligacje będą oprocentowane,

5) Obligacje nie będą obligacjami zamiennymi na akcje jak również nie będą obligacjami z prawem pierwszeństwa,

6) Obligacje zostaną wyemitowane w drodze zaproszenia indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, do złożenia przez nich ofert na nabycie Obligacji.

2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia, wszelkich nieuregulowanych w niniejszej uchwale, kwestii związanych z emisją Obligacji oraz podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym w szczególności upoważnia Zarząd Spółki do:

1) przyjęcia programu emisji Obligacji (w tym także ilości i wielkości transz emitowanych Obligacji) i jego przeprowadzenia,

2) ustaleniu serii Obligacji,

3) ustalenia wartości nominalnej i ceny emisyjnej Obligacji,

4) ustalenia zasad oprocentowania Obligacji, terminu ich wykupu oraz terminów i zasad płatności oprocentowania,

5) określenia pozostałych zasad emisji i dystrybucji Obligacji w tym określenia sposobu, terminów i warunków składania ofert na nabycie Obligacji,

6) zawierania umów oraz dokonywania innych czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do przyjęcia programu emisji Obligacji, przeprowadzenia emisji Obligacji oraz zapewnienia wykonania zobowiązań Spółki wynikających z Obligacji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest związane z planowanym przez Zarząd Spółki wdrożeniem planu emisji obligacji w celu zapewnienia finansowania kolejnych inwestycji Spółki.

__________________________________

UCHWAŁA NR 02/NWZA/07

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej poprzez zmianę Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 r.

Działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie zmienia zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej MCI Management SA:

a) Punkt 3 §1 rozdziału "PROGRAM MOTYWACYJNY RADY NADZORCZEJ NA LATA 2009-2012" Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 roku otrzymuje nowe brzmienie:

"3. W każdym roku realizacji Programu Motywacyjnego RN w danym Przyznaniu ilość akcji zostanie podzielona w taki sposób, aby każdy członek Rady Nadzorczej miał prawo do nabycia od Spółki takiej samej ilości akcji, z wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, który będzie miał prawo do nabycia akcji w ilości dwa razy większej od ilości akcji przypadającej na jednego członka Rady Nadzorczej."

b) Pozostałe postanowienia rozdziału "PROGRAM MOTYWACYJNY RADY NADZORCZEJ NA LATA 2009-2012" Uchwały Nr 29/ZWZA/2007 z 25.06.2007 roku nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na zamiar zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w ramach programu motywacyjnego spółki, który będzie realizowany w latach 2009-2012.

__________________

UCHWAŁA NR 03/NWZA/07

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje zmiany § 1 Uchwały Nr 14/ZWZA/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.06.2007 r. w sprawie podziału zysku Spółki za 2006 rok w ten sposób, że otrzymuje on nowe brzmienie:

"§ 1.

Zysk netto wykazany w roku obrotowym od dnia 01.01.2006 do 31.12.2006 w kwocie 25.511 tys. zł zostaje przeznaczony w kwocie 22.816 tys. zł na pokrycie strat finansowych Spółki z lat ubiegłych, natomiast zysk netto w kwocie 2.695 tys. zł zostaje przeznaczony na kapitał zapasowy."

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest konieczne z uwagi na potrzebę usunięcia błędu w Uchwale Nr 14/ZWZA/2007 w sprawie podziału zysku netto Spółki

___________________________________

UCHWAŁA NR 04/NWZA/07

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MCI Management SA podjęta w dniu 23.08.2007 roku w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej IV Kadencji.

Na podstawie wyników tajnego głosowania:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać """ze składu Rady Nadzorczej IV Kadencji.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia powołać """do składu Rady Nadzorczej IV Kadencji

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Podjęcie uchwały jest związane z planowanymi zmianami w Radzie Nadzorczej Spółki.
Tomasz Czechowicz - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »