Reklama

IDEABANK (IDA): TREŚĆ PROPONOWANYCH ZMIAN STATUTU - raport 113

Raport bieżący nr 113/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Idea Bank S.A. niniejszym przekazuje poniżej brzmienie proponowanych zmian Statutu Idea Bank S.A., których dokonanie planowane jest na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 października 2017 roku:

Aktualne brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki:

"§ 5

2.Przedmiotem działalności Banku jest ponadto:

(1)obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

Reklama

(2)zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

(3)dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,

(4)świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

(5)usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,

(6)leasing finansowy,

(7)nabywanie i zbywanie nieruchomości,

(8)dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,

(9)zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,

(10)wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

(11)wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,

(12)pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach,

(13)świadczenie następujących innych usług finansowych:

a)usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,

b)usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,

c)usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych.”

Proponowane brzmienie § 5 ust. 2 Statutu Spółki:

"§ 5

2.Przedmiotem działalności Banku jest ponadto:

(1)obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej i jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych,

(2)zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych,

(3)dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, z tym, że Bank jest obowiązany do ich sprzedaży w okresie nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od daty nabycia - w odniesieniu do nieruchomości oraz w okresie 3 (trzy) lat od daty nabycia - w odniesieniu do pozostałych składników majątku. Obowiązek, o którym mowa powyżej nie dotyczy składników majątku dłużnika, które Bank wykorzysta do prowadzenia własnej działalności bankowej,

(4)świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych,

(5)usługi finansowe związane z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi,

(6)leasing finansowy,

(7)nabywanie i zbywanie nieruchomości,

(8)dokonywanie obrotu papierami wartościowymi,

(9)zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszy sekurytyzacyjnych,

(10)wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego,

(11)wykonywanie stale lub okresowo w imieniu i na rachunek firmy inwestycyjnej czynności pośrednictwa w zakresie działalności prowadzonej przez tę firmę inwestycyjną,

(12)pełnienie funkcji banku reprezentanta oraz prowadzenie ewidencji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach,

(13)świadczenie następujących innych usług finansowych:

a)usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów faktoringowych, umów forfaitingowych oraz w zakresie sprzedaży usług leasingu finansowego,

b)usługi pośrednictwa w zakresie udzielania pożyczek,

c)usługi pośrednictwa w zakresie zawierania umów acquiringowych,

(14)wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a)przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w postaci tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,

b)oferowaniu instrumentów finansowych w postaci certyfikatów inwestycyjnych oraz obligacji,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a) - b) powyżej mogą być odpowiednio wyłącznie obligacje emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe, o których mowa w lit. a) – b) powyżej oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym.”

Podstawa prawna: 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1639) w związku z § 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-26Jarosław AugustyniakPrezes Zarządu
2017-09-26Anna NiesytoProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »