Reklama

EUROTEL (ETL): Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 grudnia 2011 roku. - raport 39

Raport bieżący nr 39/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 38.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259), Zarząd Eurotel S.A. ("Emitent", "Spółka") przekazuje treść podjętych uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 8 grudnia 2011 roku.

Reklama

Uchwały zostały podjęte na NWZA Eurotel SA w dniu 8 grudnia 2011 roku w Gdańsku przy ul. Myśliwskiej 21, zgodnie z komunikatem i porządkiem obrad podanym do publicznej wiadomosci w dniu 10 listopada 2011 roku.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu było reprezentowane 3,52% kapitału zakładowego.

Nadzwyczajnye Walne Zgromadzenie było prawidłowo zwołane i zdolne do podejmowania uchwał.

Uchwała nr I Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: "Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia wybrać Krzysztofa Stepokura Przewodniczącym Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia".

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr I została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, następującej treści: "Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej".

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr II została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr III Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, następującej treści: Walne Zgromadzenie przyjmuje zaproponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Eurotel S.A. w brzmieniu opublikowanym przez Spółkę na stronie internetowej Spółki oraz w sposób przyjęty dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej.

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr III została podjęta jednogłośnie.

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Eurotel Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie podziału zysku bilansowego za rok obrotowy 2010, następującej treści:

"§ 1. Działając na podstawie art. 398 k.s.h. w zw. z art. 395 § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zmienia treść uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2010, prostując oczywistą omyłkę pisarską, w ten sposób, że błędnie oznaczoną kwotę zysku za rok obrotowy 2010, w kwocie 6.968.597,25 zł (sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 25/100) zastępuje kwotą 6.026.889,93 zł (sześć milionów dwadzieścia sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 93/100), a błędnie oznaczoną kwotę pozostałej części zysku do podziału w kwocie 1.721.040,25 zł (jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterdzieści złotych 25/100) przeznaczonej na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki zastępuje kwotą 779.332,93 zł (siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 93/100).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia."

W głosowaniu nad uchwałą uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 132 100 akcji, które to akcje stanowiły 3,52% kapitału zakładowego, za uchwałą oddano 132 100 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych.

Uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia zamknął obrady Walnego Zgromadzenia.
Tomasz Basiński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »