ALCHEMIA (ALC): Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 27 stycznia 2006 r. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2006

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Alchemia S.A. w Brzegu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 stycznia 2006 r.

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia:

Reklama

§1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Wojciecha Sobczaka

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 2

W sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie , działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie:

1. Marlena Krohn

2. Przemysław Parylak

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała Nr 3

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 z dnia 5 stycznia 2006 r. poz. 215, tj.:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu walnego zgromadzenia.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki â�� zmiana siedziby Spółki

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.

9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

10. Zamknięcie obrad.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4 .

w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 30 ust 2 statutu spółki zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia w sposób następujący:

Wstęp Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 30 ust. 2 Statutu Alchemia SA uchwala się Regulamin Walnego Zgromadzenia Alchemia SA w następującym brzmieniu:"

§ 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Alchemia SA. Zwoływanie i przygotowanie Walnego Zgromadzenia odbywa się w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych oraz Statucie Spółki."

§10 pkt 6 Regulaminu Walnego Zgromadzenia otrzymuje następujące brzmienie:

"6. Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisuje przewodniczący komisji oraz przewodniczący walnego zgromadzenia"

Uchwała Nr 5 .

w sprawie zmiany Statutu Spółki art. 2 .

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić treść art. 2 statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

"Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa."

§ 2

W związku ze zmianą Statutu upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

Uchwała Nr 6

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub wyrażenia zgody na ustanowienie na niej ograniczonego prawa rzeczowego.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w części lub całości zorganizowanej części przedsiębiorstwa położonego w Brzegu przy ul. Krakusa 3, w skład którego wchodzi m. in. nieruchomość dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560, lub na ustanowienie na nim w części lub w całości ograniczonego prawa rzeczowego.

Uchwała Nr 7

w sprawie zbycia nieruchomości fabrycznej położonej w Brzegu przy ul. Krakusa 3 lub udziału w tej nieruchomości.

Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zbycie w całości lub części prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków i budowli położonych w Brzegu przy ul. Krakusa 3, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr 6560

§ 2.

W celu wybrania osoby kupującego Zarząd Spółki jest zobowiązany do ogłoszenia i przeprowadzenia nieograniczonego przetargu pisemnego w trybie i na warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, jednakże minimalna cena sprzedaży nie może być niższa od ceny określonej przez biegłego ds. szacowania nieruchomości.

§ 3.

W razie nie dojścia transakcji do skutku z powodu braku ofert lub z powodu zamknięcia przetargu bez wybrania oferty, Zarząd Spółki jest uprawniony do sprzedania nieruchomości kupującemu wybranemu w trybie bezprzetargowym. W takim wypadku sprzedaż, w tym także ustalenie ceny, nastąpi w warunkach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 4.

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu szczegółowego pisemnego sprawozdania z realizacji postanowień niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Data autoryzacji: 23.01.06 16:35

Aleksander Maciejowski - Wiceprezes Zarządu ds. Organizacyjno - Prawnych

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: walne zgromadzenie | nieruchomości | Brzeg | przedsiębiorstwa | uchwala
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »