Reklama

HYPERION (HYP): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku - raport 30

Raport bieżący nr 30/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku

Zarząd spółki Hyperion S.A. z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej "Spółką” bądź "Emitentem”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 sierpnia 2014 roku.

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

Reklama

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać Przemysława Guziejko na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień dzisiejszy o następującej treści:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad,

4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPREION Spółka Akcyjna i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna

7. Sprawy różne i wolne wnioski,

8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Karolinę Kocemba.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Rywina.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Wiktora Fonfarę.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia odwołać z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Fokse.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Marię Wójcik - Korpała.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Piątka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Kubiaka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 10

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Przemysława Schmidta.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Murawskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Romana Durka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.

Uchwała Nr 14

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HYPERION SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 sierpnia 2014r.

w sprawie: uchylenia uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HYPERION Spółka Akcyjna z dnia 10 marca 2010 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej spółki HYPERION Spółka Akcyjna.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki HYPERION Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia ustalić wynagrodzenie w kwocie 4.000,00 (cztery tysiące złotych) złotych brutto dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i w kwocie 3.000,00 (trzy tysiące złotych) dla każdego członka Rady Nadzorczej, za jedno posiedzenie.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu wzięli udział akcjonariusze reprezentujący łącznie 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów z 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) akcji (3,46% kapitału zakładowego), przy czym:

- za podjęciem uchwały oddano 541.958 (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem) głosów (100% głosów oddanych);

- głosów przeciw podjęciu uchwały i głosów wstrzymujących się nie było.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-08-28Piotr Majchrzak Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Nadzwyczajni

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »