PFLEIDER (PFL): Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A. w dniu 12 listopada 2019 roku - raport 47

Raport bieżący nr 47/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka”), przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 12 listopada 2019 roku.

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Damiana Lubockiego.

Reklama

W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów ”za”, 0 głosów "przeciwko” oraz 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Pfleiderer Group Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

4. Przyjęcie porządku obrad,

5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia zasad jego wynagrodzenia,

6. Zamknięcie obrad

W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów ”za”, 0 głosów "przeciwko” oraz 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pfleiderer Group S.A. we Wrocławiu

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki i ustalenia zasad jego wynagrodzenia

Na podstawie art. 385 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 17.2 statutu Pfleiderer Group S.A. ("Spółka”), w związku z rezygnacją pana Zbigniewa Prokopowicza z funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, z dnia 6 listopada 2019 r., ze skutkiem na dzień powołania przez Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej Spółki w jego miejsce, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie”), uchwala, co następuje:

§1

Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać pana Miguela Kohlmanna do składu Rady Nadzorczej Spółki ("Członek Rady Nadzorczej”) ze skutkiem na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

§2

1. Na zasadach określonych wyłącznie w niniejszej uchwale Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje prawo do stałego wynagrodzenia miesięcznego brutto w wysokości 20.833 (dwadzieścia tysięcy osiemset trzydzieści trzy Euro) EUR z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

2. Wynagrodzenie dla Członka Rady Nadzorczej ustalone zgodnie z niniejszą uchwałą jest płatne z dołu do trzeciego dnia roboczego każdego kolejnego miesiąca za poprzedni miesiąc kalendarzowy.

3. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej należne na podstawie niniejszej uchwały wypłacane jest przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Członka Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od wypłaty wynagrodzenia określonego niniejszą uchwałą Spółka zwróci Członkowi Rady Nadzorczej wszelkie poniesione przez niego i należycie udokumentowane koszty, które są bezpośrednio związane z udziałem w pracach Rady Nadzorczej, w szczególności wydatki związane z transportem i zakwaterowaniem w trybie określonym dla członków Rady Nadzorczej.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 51.760.806 akcji co stanowi 80% kapitału zakładowego.

W głosowaniu oddano: 51.760.806 głosów ”za”, 0 głosów "przeciwko” oraz 0 głosów "wstrzymujących się”.

Do protokołu podczas obrad Walnego Zgromadzenia nie został zgłoszony żaden sprzeciw.

Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-13NICO REINERCZŁONEK ZARZĄDU
2019-11-13KRZYSZTOF NOWAKPROKURENT

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »