SNIEZKA (SKA): Treść uchwał podjętych przez NWZA - raport 11

Raport bieżący nr 11/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FFiL Śnieżka S.A. w dniu 2 kwietnia 2012 roku.

Uchwała Nr 1/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Reklama

§ 1

Dokonuje się wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA" S.A. z siedzibą w Lubzinie w osobie Pana Stanisława Cymbor.

Wybór został dokonany przez aklamację.

Uchwała Nr 2/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A. z siedzibą w Lubzinie podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad.

§ 1

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedłożenie przez Zarząd Spółki projektu w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

7. Dyskusja nad przedstawionym projektem uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia.

9. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:

za: 12 229 776

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała Nr 3a/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Jerzego Pater.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:

Za: 11 396 441

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 833 335

Uchwała Nr 3b/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Rafała Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:

Za: 10 975 609

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 1 254 167

Uchwała Nr 3c/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członka Komisji Skrutacyjnej.

§ 1

Dokonuje się wyboru członka Komisji Skrutacyjnej w osobie Pana Stanisława Mikrut.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:

Za: 12 063 111

Przeciw: 0

Wstrzymujących się: 166 665

Uchwała Nr 4/2012

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Fabryki Farb i Lakierów "ŚNIEŻKA"S.A.

z siedzibą w Lubzinie

podjęta w dniu 02 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody

dla Zarządu Spółki na nabycie akcji własnych w celu umorzenia.

§ 1

1. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale ("Skup akcji własnych") oraz do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do nabycia akcji Spółki.

2. Spółka nabędzie akcje własne na poniższych warunkach:

a) Spółka skupi do 1 570 620 sztuk akcji. Akcje nabywane będą w pierwszej kolejności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji na podstawie art.72 ust. 1 Ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zaś po wyczerpaniu tej procedury akcje mogą być nabywane na rynku regulowanym lub poza rynkiem regulowanym.

b) Maksymalna cena nabycia akcji wyniesie 34 zł za akcję (słownie: trzydzieści cztery złote).

c) Maksymalna kwota przeznaczona na skup to 53 500 000,- zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

d) Termin Skupu do 31 grudnia 2012 roku.

3. Środki przeznaczone na realizację Skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków obrotowych Spółki.

4. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, może :

a) zakończyć Skup akcji własnych przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, pkt. d lub,

b) zrezygnować z przeprowadzania Skupu akcji własnych.

5. Zarząd Spółki jest upoważniony do podejmowania wszelkich decyzji oraz do dokonywania wszelkich czynności zmierzających do wykonania Skupu akcji własnych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 10 229 776

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 75,5%

Łączna liczba ważnych głosów: 12 229 776

w tym głosów:

Za: 11 114 000

Przeciw: 345 776

Wstrzymujących się: 770 000
Witold Waśko - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: uchwalono | Śnieżka SA | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »