ORBIS (ORB): Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 22 marca 2017 r. i wyniki głosowań - raport 8

Raport bieżący nr 8/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 22 marca 2017 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za”, "przeciw” i "wstrzymujących się”:

Reklama

(Pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicza.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 34.682.742 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Jelenia Góra” w Jeleniej Górze i "Mercure Karpacz Resort” w Karpaczu.

6. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 34.682.742 głosów "za”, przy braku głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli "Mercure Jelenia Góra” w Jeleniej Górze i "Mercure Karpacz Resort” w Karpaczu

§ 1

Działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu "Orbis" S.A. oraz art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis” S.A. wyraża zgodę na sprzedaż za całkowitą łączną cenę netto 26 500 000 zł (dwudziestu sześciu milionów pięciuset tysięcy złotych), zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci hoteli:

1. "Mercure Jelenia Góra” położonego przy ul. Sudeckiej 63 w Jeleniej Górze, działającego jako oddział pod firmą "Orbis” S.A. Oddział Hotel "Mercure Jelenia Góra” w Jeleniej Górze ("Hotel 1”). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu 1 i prowadzonej przez Hotel 1 działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 198/3 o powierzchni 7.205 m2 z obrębu ewidencyjnego 33, dla której Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1J/00033087/1, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności;

2. "Mercure Karpacz Resort” w Karpaczu położonego przy ul. Obrońców Pokoju 5 w Karpaczu, działającego jako oddział pod firmą "Orbis” S.A. Oddział Hotel "Mercure Karpacz Resort” w Karpaczu ("Hotel 2”). Transakcja sprzedaży obejmie wszystkie składniki majątku (w tym nieruchomości oraz mienie ruchome) przynależne do Hotelu 2 i prowadzonej przez Hotel 2 działalności, w tym w szczególności prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących działki nr 652 i 650/6, o powierzchni 31 213 m2 z obrębu 3, dla których Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW JG1J/00026829/3, a także prawa własności posadowionych na powyższych gruntach budynków i innych urządzeń stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 34.617.562 głosów "za”, przy 65.180 głosów "przeciw” i przy braku głosów "wstrzymujących się”.

(pkt 6 porządku obrad)

Uchwała nr 4

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Orbis” S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "Orbis" S.A., działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej "Orbis” S.A. X kadencji powołuje Pana Jean Jacques Dessors.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 34.682.742 akcji, co stanowi 75,27% kapitału zakładowego Spółki "Orbis” S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 34.682.742, z czego oddano 33.207.199 głosów "za”, przy 65.180 głosów "przeciw” i 1.410.363 głosach "wstrzymujących się”.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

________________________________________________________________________________________

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-22 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »