Reklama

ORBIS (ORB): treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 24 listopada 2010 r. i wyniki głosowań - raport 27

Raport bieżący nr 27/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

"Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69, przekazuje, w oparciu o § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa

Reklama

niebędącego państwem członkowskim, treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 24 listopada 2010 r. , a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się":

(Pkt 1 porządku obrad)

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 33.172.843 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 15.675 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 3 porządku obrad)

Wobec braku kandydatur do Komisji Skrutacyjnej, Andrzej Leganowicz jako Akcjonariusz zgłosił wniosek o odstąpienie przez Walne Zgromadzenie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził glosowanie nad wnioskiem o odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wzięło udział 33.172.843 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 71,99% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższym wnioskiem wyniosła 33.172.843, z czego oddano 33.172.843 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 4 porządku obrad)

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.

2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Powzięcie uchwały w sprawie zbycia Hotelu "Francuski" w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 33.183.718 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 4.800 głosów "wstrzymujących się".

(Pkt 5 porządku obrad)

Uchwała nr 3

w sprawie zbycia Hotelu "Francuski" w Krakowie jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. wyraża zgodę na zbycie Hotelu "Francuski" w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, to jest zorganizowanej części przedsiębiorstwa "Orbis" S.A. prowadzonej pod firmą "ORBIS’’ S.A. Oddział Hotel "Francuski" w Krakowie, w tym prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Krakowie przy ulicy Pijarskiej 13, stanowiącej działkę gruntu nr 25 o powierzchni 0,0808 ha, na której posadowiony jest ten budynek hotelowy stanowiący odrębny od gruntu przedmiot własności, dla którego to gruntu i budynku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00001938/6, za cenę nie niższą niż 7 milionów euro lub jej równowartość w złotych polskich.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że:

- w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 33.188.518 akcji, co stanowi /po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku/ 72,03% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A.,

- łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 33.188.518, z czego oddano 28.325.784 głosów "za" (tj. po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku 85,35% głosów), przy 347.059 głosów "przeciw" i przy 4.515.675 głosów "wstrzymujących się".
Ireneusz Węgłowski - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »