Reklama

KOMPUTRON (KOM): Treść uchwał podjętych przez WZA Komputronik SA.

Raport bieżący nr 29/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały następujące uchwały:

1. Uchwała nr 1 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Przewodniczącego

2. Uchwała nr 2 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej

3. Uchwała nr 3 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

4. Uchwała nr 4 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku

5. Uchwała nr 5 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

6. Uchwała nr 6 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh

7. Uchwała nr 7 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.

8. Uchwała nr 8 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

9. Uchwała nr 9 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

10. Uchwała nr 10 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków

11. Uchwała nr 11 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

12. Uchwała nr 12 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

13. Uchwała nr 13 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

14. Uchwała nr 14 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

15. Uchwała nr 15 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

16. Uchwała nr 16 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków

17. Uchwała nr 17 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

18. Uchwała nr 18 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

19. Uchwała nr 19 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.

20. Uchwała nr 20 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji serii E.

21. Uchwała nr 21 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce

22. Uchwała nr 22 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku

23. Uchwała nr 23 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.

24. Uchwała nr 24 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki.

Treść ww. uchwał ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych "za" uchwałą, "przeciw" i "wstrzymujących się" a także załącznik do uchwały nr 23 stanowią załączniki do niniejszego Raportu.

Załączniki:

Plik;Opis

Komputronik SA ZWZA 01 09 2010.doc;Treść uchwał podjętych na WZA.

Regulamin WZA Komputronik SA, załącznik do uchwały nr 23.doc;Załącznik do Uchwały nr 23.


Wojciech Buczkowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Raport bieżący | Komputronik SA | Komputronik SA | Poznań | treść

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »