TXM (TXM): TXM SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2017

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 269 215 259 690 63 246 59 442
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 669) 6 638 (5 795) 1 519
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (25 191) 5 922 (5 918) 1 356
Zysk (strata) netto (21 087) 4 682 (4 954) 1 072
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (20 940) 4 682 (4 919) 1 072
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (11 402) 13 295 (2 679) 3 043
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 597) (12 510) (2 724) (2 863)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 371 (7 101) 4 551 (1 625)
Przepływy pieniężne netto, razem (3 628) (6 316) (852) (1 446)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,630,16-0,150,04
WG STANU NA DZIEŃ30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa razem 187 782 176 868 43 578 39 979
Aktywa obrotowe 117 067 114 906 27 167 25 973
Aktywa trwałe 70 715 61 962 16 411 14 006
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 142 991 111 137 33 183 25 121
Zobowiazania długoterminowe 853 1 499 198 339
Zobowiązania krótkoterminowe 142 138 109 638 32 986 24 783
Kapitał własny 44 791 65 731 10 395 14 858
Kapitał zakładowy 66 880 58 880 15 521 13 309
Liczba akcji 33 440 000 29 440 000 33 440 000 29 440 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,34 2,23 0,31 0,50
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 267 013 259 690 62 729 59 442
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (27 968) 6 638 (6 571) 1 519
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (28 105) 5 922 (6 603) 1 356
Zysk (strata) netto (23 475) 4 682 (5 515) 1 072
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (23 475) 4 682 (5 515) 1 072
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 809) 13 295 (2 539) 3 043
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (9 446) (12 510) (2 219) (2 863)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 921 (7 101) 4 680 (1 625)
Przepływy pieniężne netto, razem (334) (6 316) (78) (1 446)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,70)0,16-0,160,04
WG STANU NA DZIEŃ30.09.201731.12.201630.09.201731.12.2016
Aktywa razem 185 082 175 424 42 951 39 653
Aktywa obrotowe 126 255 125 693 29 300 28 412
Aktywa trwałe 58 827 49 731 13 652 11 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 143 347 110 214 33 266 24 913
Zobowiazania długoterminowe 2 644 2 099 614 474
Zobowiązania krótkoterminowe 140 703 108 115 32 652 24 438
Kapitał własny 41 735 65 210 9 685 14 740
Kapitał zakładowy 66 880 58 880 15 521 13 309
Liczba akcji 33 440 000 29 440 000 33 440 000 29 440 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,25 2,22 0,29 0,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »