TXM (TXM): TXM SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 249 686 267 242 58 701 62 783
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 250) (27 655) (5 701) (6 497)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (26 620) (28 177) (6 258) (6 620)
Zysk (strata) netto (26 539) (24 073) (6 239) (5 655)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (26 565) (23 926) (6 245) (5 621)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 857) (11 402) (7 255) (2 679)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 574) (11 597) (1 310) (2 724)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 35 184 19 371 8 272 4 551
Przepływy pieniężne netto, razem (1 247) (3 628) (293) (852)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,68) (0,72) (0,16) (0,17)
WG STANU NA DZIEŃ30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem 184 958 178 743 28 768 27 396
Aktywa obrotowe 122 881 114 267 28 768 27 396
Aktywa trwałe 62 077 64 476 14 533 15 459
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 163 065 149 188 38 176 35 769
Zobowiazania długoterminowe 14 627 1 753 3 424 420
Zobowiązania krótkoterminowe 148 438 147 435 34 752 35 349
Kapitał własny 21 893 29 555 5 125 7 086
Kapitał zakładowy 77 780 66 880 18 209 16 035
Liczba akcji 38 890 000 33 440 000 38 890 000 33 440 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,56 0,88 0,13 0,21
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 249 687 267 013 58 702 62 729
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (25 583) (30 387) (6 015) (7 139)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (27 968) (30 524) (6 575) (7 171)
Zysk (strata) netto (27 675) (25 894) (6 506) (6 083)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (27 675) (25 894) (6 506) (6 083)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (30 939) (10 809) (7 274) (2 539)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 964) (9 446) (1 167) (2 219)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 34 639 19 921 8 144 4 680
Przepływy pieniężne netto, razem (1 264) (334) (297) (78)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,71) (0,77) (0,17) (0,18)
WG STANU NA DZIEŃ30.09.201831.12.201730.09.201831.12.2017
Aktywa razem 178 768 173 785 41 852 41 666
Aktywa obrotowe 124 600 119 442 29 171 28 637
Aktywa trwałe 54 168 54 343 12 682 13 029
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 161 129 147 374 37 723 35 334
Zobowiazania długoterminowe 16 361 3 554 3 830 852
Zobowiązania krótkoterminowe 144 768 143 820 33 892 34 482
Kapitał własny 17 639 26 410 4 129 6 332
Kapitał zakładowy 77 780 66 880 18 209 16 035
Liczba akcji 38 890 000 33 440 000 38 890 000 33 440 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,45 0,79 0,11 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »