Reklama

TXM (TXM): TXM SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 1/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-311 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-311 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów[ 56 715 63 676 13 196 15 239
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (12 968) (10 637) (3 017) (2 546)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (15 645) (10 801) (3 640) (2 585)
Zysk (strata) netto (20 135) (13 043) (4 685) (3 122)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (20 096) (13 001) (4 676) (3 111)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (6 549) (16 752) (1 524) (4 009)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (221) (732) (51) (175)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 380 14 692 1 485 3 516
Przepływy pieniężne netto, razem (390) (2 792) (91) (668)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,52-0,38-0,12-0,08
wg stanu na dzień31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem 180 755 153 721 42 023 35 749
Aktywa obrotowe 101 573 114 679 23 614 26 670
Aktywa trwałe 79 182 - 18 409 -
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 216 701 169 571 50 380 39 435
Zobowiazania długoterminowe 43 095 15 023 10 019 3 494
Zobowiązania krótkoterminowe 173 606 154 548 40 361 35 941
Kapitał własny (35 946) (15 850) (8 357) (3 686)
Kapitał zakładowy 77 780 77 780 18 083 18 088
Liczba akcji 38 890 000 38 890 000 38 890 000 38 890 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (0,92) (0,41) (0,21) (0,09)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A W RESTRUKTURYZACJI
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 56 564 63 677 13 161 15 240
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (13 548) (10 398) (3 152) (2 489)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (16 108) (10 566) (3 748) (2 529)
Zysk (strata) netto (16 483) (10 529) (3 835) (2 520)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (16 483) (13 377) (3 835) (3 201)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 419) (13 267) (1 261) (3 175)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (221) (1 521) (51) (364)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 609 12 971 1 305 3 104
Przepływy pieniężne netto, razem (31) (1 817) (7) (435)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-0,42-0,31-0,10-0,06
wg stanu na dzień31.03.201931.12.201831.03.201931.12.2018
Aktywa razem 171 595 143 352 39 894 33 338
Aktywa obrotowe 92 089 107 748 21 410 25 058
Aktywa trwałe 79 506 35 604 18 484 8 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 212 410 167 684 49 383 38 996
Zobowiazania długoterminowe 45 288 17 204 10 529 4 001
Zobowiązania krótkoterminowe 167 122 150 480 38 854 34 995
Kapitał własny (40 815) (24 332) (9 489) (5 658)
Kapitał zakładowy 77 780 77 780 18 083 18 088
Liczba akcji 38 890 000 38 890 000 38 890 000 38 890 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (1,05) (0,63) (0,24) (0,15)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »