Reklama

TXM (TXM): TXM SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2019

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-303 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-303 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TXM
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 911 214 857 38 971 50 513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (36 154) (20 060) (8 391) (4 716)
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (46 248) (22 480) (10 734) (5 285)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (46 283) (22 399) (10 742) (5 266)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (56 109) (26 566) (13 023) (6 246)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 25 770 (33 121) 5 981 (7 787)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 411) (5 574) (792) (1 310)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (23 444)37 447 (5 441)8 804
Przepływy pieniężne netto, razem (1 085) 1 317 (252) 310
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) (1,44) (0,77) (0,28) (0,15)
wg stanu na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 139 336 153 721 31 859 35 749
Aktywa obrotowe 56 842 114 679 12 997 26 670
Aktywa trwałe 82 494 39 042 18 862 9 080
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 211 295 169 571 48 312 39 435
Zobowiązania których płatność jest zablokowana na podstawie prawa restrukturyzacyjnego 95 412 21 815
Zobowiazania długoterminowe 29 751 15 023 6 802 3 494
Zobowiązania krótkoterminowe 86 132 154 548 19 694 35 941
Kapitał własny (71 959) (15 850) (16 453) (3 686)
Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 784 18 088
Liczba akcji 38 890 000 34 418 205 38 890 000 34 418 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (1,85) (0,46) (0,42) (0,11)
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE TXM S.A W RESTRUKTURYZACJI
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 167 517 214 858 38 880 50 513
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (33 063) (19 240) (7 674) (4 523)
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem (42 527) (21 625) (9 870) (5 084)
Zysk (strata) netto (42 527) (21 332) (9 870) (5 015)
Całkowity zysk (strata) przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (48 758) (27 675) (11 316) (6 506)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 392 (32 298) 6 125 (7 593)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 722) (4 964) (400) (1 167)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 807) 35 998 (5 758) 8 463
Przepływy pieniężne netto, razem (137) (1 264) (32) (297)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontynuowanej i zaniechanej (w zł / EUR) (0,99) (0,77) (0,25) (0,15)
wg stanu na dzień30.09.201931.12.201830.09.201931.12.2018
Aktywa razem 139 971 143 352 32 004 33 338
Aktywa obrotowe 56 671 107 748 12 958 25 058
Aktywa trwałe 83 300 35 604 19 046 8 280
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 213 061 167 684 48 715 38 996
Zobowiązania których płatność jest zablokowana na podstawie prawa restrukturyzacyjnego 98 618 22 548
Zobowiazania długoterminowe 30 171 17 204 6 899 4 001
Zobowiązania krótkoterminowe 84 272 150 480 19 268 34 995
Kapitał własny (73 090) (24 332) (16 712) (5 658)
Kapitał zakładowy 77 780 77 780 17 784 18 088
Liczba akcji 38 890 000 34 418 205 38 890 000 34 418 205
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) (1,88) (0,71) (0,43) (0,16)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »