Reklama

4FUNMEDIA (4FM): Uchwała o emisji obligacji serii A - raport 12

Raport bieżący nr 12/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Działając na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, Zarząd 4fun Media S.A. (zwana dalej: "Spółką”) podaje do wiadomości o podjęciu w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych oraz określenia treści warunków emisji.

Reklama

1.Na podstawie powyższej uchwały Spółka wyemituje nie mniej niż 3.000 (trzy tysiące) i nie więcej niż 6.000 (sześć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii A zabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda (zwane dalej "Obligacjami”). Obligacje będą oferowane w trybie art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach (oferta publiczna) w terminie ustalonym wspólnie z Oferującym oraz wyłącznym koordynatorem oferty Obligacji, którym będzie Dom Inwestycyjny Investors S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mokotowskiej 1.

Na potrzeby emisji Obligacji Emitent sporządzi memorandum informacyjne, stosownie do art. 41 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., nr 222, poz. 1382, z późn. zm.). W przypadku dojścia emisji do skutku, Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na Rynku ASO Catalyst.

2. Środki uzyskane z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na cele korporacyjne, a w szczególności:

a) działania marketingowe związane z umocnieniem pozycji Spółki na rynku telewizyjnym i mediów cyfrowych,

b) ewentualne przejęcie podmiotów dywersyfikujących obecne źródła przychodów,

c) zasilenie kapitału obrotowego.

3. Emisja Obligacji dojdzie do skutku pod warunkiem objęcia i opłacenia przez inwestorów co najmniej 3.000 (trzech tysięcy) Obligacji (próg emisji). Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

4. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 8% w stosunku rocznym. Odsetki od Obligacji wypłacane będą z dołu w okresach co 3 miesiące. Obligacje będą obligacjami 36-miesięcznymi z możliwością przedterminowego wykupu.

5. Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Zabezpieczeniem wierzytelności Obligatariuszy wobec Spółki będzie zastaw rejestrowy ustanowiony na udziałach w spółce zależnej Program sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentujących 100% kapitału zakładowego i praw głosu na zgromadzeniu wspólników spółki. Wartość przedmiotu zastawu, zgodnie z wyceną z dnia 10 września 2014 roku sporządzoną przez uprawnionego rzeczoznawcę Polską Grupę Audytorska sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wynosi 9.899.171 (dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden) złotych.

6. Całkowita wartość zaciągniętych zobowiązań przez Spółkę na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 30 września 2014 roku wynosiła 7.567.411 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta jedenaście) złotych, zaś na dzień 30 czerwca 2014 roku wynosiła odpowiednio 7.312.534 (siedem milionów trzysta dwanaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery) złote. Spółka ocenia, iż do czasu całkowitego wykupu Obligacji, poziom zobowiązań Spółki powinien utrzymywać się na bezpiecznym poziomie z punktu widzenia zdolności do terminowego wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji.

Warunki emisji Obligacji stanowią załącznik do powyżej opisanej uchwały.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-22Ewa Czekała Prezes Zarządu
2014-10-22Aneta Parafiniuk Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »