Reklama

PEKAES (PEK): Uchwała Rady Nadzorczej PEKAES S.A. w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego PEKAES S.A. za rok 2016 oraz przyjęcia nowej treści informacji w sprawie reguły dotyczącej wyboru audytora Spółki - raport 10

Raport bieżący nr 10/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu ("Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 18 maja 2016 r. Rada Nadzorcza Spółki wybrała na podmiot uprawniony do badania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych Spółki spółkę "PricewaterhouseCoopers” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Armii Ludowej 14, 00-638 Warszawa, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 144 (dalej: "PWC”), której powierzy przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki PEKAES S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2016. Rada Nadzorcza upoważniła Zarząd Spółki do zawarcia umowy z PWC.

Reklama

Umowa z PWC zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych.

W poprzednich latach Emitent korzystał z usług PWC w zakresie przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Emitenta oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta za lata 2009-2015 wraz z przeglądem półrocznym w/w sprawozdań w ww. okresie. Poza ww. usługami PWC na zlecenia Emitenta w 2015 roku dokonało badania rynku oraz przeprowadzenia rewizji połączenia spółek w Grupie Kapitałowej PEKAES S.A.

Jednocześnie zgodnie z treścią pkt. I.Z.1.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r., PEKAES S.A. informuje o stosowanej regule zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Na podstawie § 21 ust. 1 pkt 5 Statutu PEKAES S.A. ("Spółka”) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki należy do kompetencji Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru uwzględniając rekomendacje Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Rada Nadzorcza Spółki wybierając podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych kieruje się zasadą zapewnienia niezależności ww. osób przy realizacji powierzonych zadań. W celu zapewnienia ww. zasady niezależności, Spółka dokonuje nie rzadziej niż raz na 5 lat zmiany kluczowego biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. Nr 77, poz. 649 ze zm.). Nie wyłącza to możliwości kontynuowania przez okres dłuższy niż 5 lat współpracy Spółki z działającym w formie spółki osobowej lub kapitałowej podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, w ramach którego to podmiotu czynności wykonują kluczowi biegli rewidenci.

Poza powyższym w Spółce nie obowiązują inne reguły dotyczące zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Niniejsza informacja obowiązuje od dnia opublikowania.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 1) w. zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.) oraz art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133, ze zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-18Maciej Bachman Prezes Zarządu
2016-05-18Piotr MarczukCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »