BIOMEDLUB (BML): Uchwała w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego - raport 13

Raport bieżący nr 13/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd "BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. ("Spółka”, "Emitent”, "BIOMED-LUBLIN”) informuje, iż w dniu 28 marca 2017 podjął uchwałę nr 15/2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki ("Uchwała”).

Uchwała przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego spółki o kwotę o kwotę 334 540 zł tj. z kwoty 4 426 041 zł do kwoty 4 760 581 zł w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii G w liczbie 850 000 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja oraz serii H w liczbie 2 495 400 o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja.

Reklama

Cenę emisyjną nowych akcji serii G i akcji serii H ustala się na kwotę 1,03 zł (słownie: jeden złoty i trzy grosze) za jedną akcję serii G i H, płatną w całości przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, dokonanego z mocy podjętej Uchwały.

Emisja akcji serii G i H dokonana zostanie w trybie subskrypcji prywatnej, w ten sposób, że Spółka złoży nie więcej niż trzem osobom fizycznym lub prawnym oferty objęcia nowo emitowanych nieuprzywilejowanych akcji na okaziciela serii G i H w zamian za wkład pieniężny za cenę emisyjną wynoszącą 1,03 zł (słownie: jeden złoty i trzy grosze) za jedną akcję serii G i H.

Umowy objęcia akcji serii G i H winny zostać zawarte w terminie do dnia 31 maja 2017 r., zaś akcje nowej emisji będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2016 r.,

Emisja akcji serii G i H nastąpi z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii G i H jest uzasadnione koniecznością pozyskania przez Spółkę środków finansowych na przeprowadzenie procesów restrukturyzacji, które umożliwią dalszy rozwój i umocnienie pozycji rynkowej Spółki. Umożliwi to również osiągnięcie zmniejszenia poziomu zobowiązań i będzie podstawą realizacji założonej strategii Emitenta, która uwzględnia między innymi zwiększenie poziomu przychodów ze sprzedaży, co będzie miało wpływa na wielkość przychodów i na wyniki osiągane przez Spółkę w kolejnych okresach sprawozdawczych. Jednocześnie w wyniku emisji akcji podwyższeniu ulegnie poziom kapitałów własnych, co wpłynie korzystnie na strukturę bilansu Emitenta.

Wyłączenie prawa poboru w opinii Zarządu leży w interesie Spółki ponieważ skala potrzeb kapitałowych na realizację zamierzeń inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych wskazuje, iż niezbędne środki nie mogą być pozyskane od obecnych akcjonariuszy, ponieważ dotychczasowi główni akcjonariusze finansowi nie planują zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Spółce, z uwagi na własną strategię inwestycyjną.

Cena emisyjna akcji serii G i H została ustalona w oparciu o rynkowy kurs akcji to jest średni kurs zamknięcia ważonego wolumenem obrotu z notowań Akcji Emitenta dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z okresu 90 dni kalendarzowych przed rozważaną emisją, tj. z okresu od dnia 27 grudnia 2016 r. do 26 marca 2017 r. włącznie. W ocenie Zarządu tak wyznaczony poziom ceny emisyjnej nie wpłynie negatywnie na notowane dotychczas akcje Spółki, a jednocześnie zagwarantuje objęcie akcji nowej emisji w krótkim czasie i dokapitalizowanie Spółki na wymaganym poziomie.

Zarząd postanowił, iż akcje serii G i H oraz prawa do akcji serii G i H zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Akcje serii G i H oraz prawa do akcji serii G i H będą miały formę zdematerializowaną. Zarząd Spółki, stosownie do upoważnienia statutowego jest upoważniony w szczególności do zawarcia umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dotyczących rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii G i H oraz praw do akcji serii G i H w celu ich dematerializacji.

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-03-28Andrzej StachnikPrezes Zarządu
2017-03-28Adam SiwekCzłoenk Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »