Reklama

MIRACULUM (MIR): Uchwała w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W. - raport 83

Raport bieżący nr 83/2017

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Miraculum S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 04 września 2017 roku Zarząd Spółki podjął Uchwałę Nr 02/09/17 z dnia 04 września 2017 roku w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W, celem umożliwienia Akcjonariuszom Spółki uczestnictwa w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 27 września 2017 roku.

Zgodnie z treścią ww. uchwały, sporządzenie i wydanie odcinków zbiorowych akcji serii W będzie możliwe pod warunkiem złożenia przez Akcjonariusza wniosku o wydanie akcji serii W. Wzór wniosku o wydanie akcji stanowi Załącznik Nr 1 do przedmiotowej Uchwały.

Reklama

Zarząd informuje ponadto, że z uwagi, że akcje serii W były przedmiotem oferty publicznej oraz są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, a także ze względu na toczące się w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. postępowanie w przedmiocie o zarejestrowania papierów wartościowych w depozycie celem zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji serii W, niezbędne jest złożenie akcji serii W do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną.

W związku z powyższym, niezbędnym załącznikiem do wniosku o wydanie akcji serii W powinno być Upoważnienie do zdeponowanie odcinka zbiorowego akcji serii W w depozycie prowadzonym przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A (Upoważnienie).

Niezwłocznie po wydaniu odcinków zbiorowych akcji serii W, Spółka, w wykonaniu dyspozycji Akcjonariusza zawartej w Upoważnieniu, złoży odcinki zbiorowe akcji serii W do ww. depozytu.

Treść ww. Uchwały wraz z Załącznikiem Nr 1, Spółka przekazuje w załączeniu.

Ponadto, w nawiązaniu do informacji przekazanych przez Spółkę w raporcie bieżącym Nr 80/2017 z dnia 1 września 2017 roku, w którym Spółka informowała o Zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 27 września 2017 roku, Zarząd przypomina, że Akcjonariusze uprawnieni ze wszystkich zmaterializowanych akcji zwykłych na okaziciela Spółki (w tym akcji serii W), które za zgodą Akcjonariuszy są lub będą złożone przez Spółkę do depozytu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie (DM BOŚ), winni zażądać od DM BOŚ wydania imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2017 roku, które będzie uprawniało do udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 27 września 2017 roku.

PROTOKÓŁ

z odbytego w dniu 4 września 2017 roku posiedzenia Zarządu Spółki

MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Spółka)

I. Posiedzenie Zarządu Spółki otworzył Prezes Zarządu Pan Tomasz Sarapata.

II. Zarząd Spółki jednogłośnie przyjął poniższy porządek obrad.

1. Otwarcie posiedzenia Zarządu Spółki,

2. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W 

3. Zamknięcie posiedzenia Zarządu.

UCHWAŁA NR 02/09/17

Zarządu Spółki MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA

z dnia 04 września 2017 roku

w sprawie sporządzenia dokumentów akcji Serii W i wydania odcinków zbiorowych akcji zwykłych na okaziciela Serii W 

Zarząd Spółki MIRACULUM Spółka Akcyjna uchwala, co następuje:

§ 1

Zważywszy, że:

1. Emisja akcji Spółki serii W doszła do skutku poprzez objęcie przez Akcjonariuszy Spółki wszystkich subskrybowanych akcji serii W, a w dniu 03 sierpnia 2017 roku Zarząd podjął uchwałę stwierdzającą przydzielenie subskrybentom 11.512.223 akcji na okaziciela serii W;

2. Akcje serii W są akcjami zwykłymi na okaziciela o wartości nominalnej 1,50 zł każda;

3. W dniu 11 sierpnia 2017 roku Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował obniżenie kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii W;

4. Spółka w dniu 23 sierpnia 2017 roku otrzymała wniosek od Akcjonariusza Spółki o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.;

5. Zarząd w dniu 1 września 2017 roku zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 września 2017 roku (NWZ);

6. Uczestnictwo przez Akcjonariusza w NWZ nie jest możliwe bez udowodnienia przez Akcjonariusza posiadanych przez niego praw z akcji;

7. Zarząd nie wydał dotychczas dokumentów akcji serii W, ani nie zostały one zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, akcje serii W, na dzień podjęcia przedmiotowej uchwały, nie zostały wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., a postępowanie w przedmiocie wniosku Spółki o wprowadzenie akcji serii W do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nadal się toczy;

Zarząd Spółki, celem umożliwienia Akcjonariuszom uczestnictwa w NWZ, postanawia sporządzić i wydać, w przypadku złożenia przez Akcjonariusz wniosku o wydanie akcji, dokumenty akcji serii W w postaci odcinków zbiorowych akcji serii W.

Wzór wniosku o wydanie akcji stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Niniejszy Protokół stanowi jednocześnie listę obecności na posiedzeniu.

______________________________ _____________________________

Tomasz Sarapata, Prezes Zarządu Anna Ścibisz, Członek Zarządu


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-09-05Tomasz SarapataPrezes Zarządu
2017-09-05Anna ŚcibiszCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »