Reklama

XTRADEBDM (XTB): Uchwała Zarządu GPW w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu giełdowego

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 4 maja 2016 r. otrzymała Uchwałę Nr 405/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A spółki X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ("Uchwała”), w której Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym następujące akcje Spółki o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda:

Reklama

1) 16.433.709 (szesnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii A;

2) 100.949.926 (sto milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć) akcji serii A, pod warunkiem ich zamiany na akcje zwykłe na okaziciela.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dodatkowo Zarząd GPW zgodnie z przepisami § 3 ust. 3 Regulaminu Giełdy odstąpił od stosowania wymogów dopuszczenia do obrotu giełdowego, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu Giełdy, tj. wymogów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniego rozproszenia akcji będących przedmiotem wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego, o ile uzna, że nie zagraża to interesowi uczestników tego obrotu. Zarząd GPW w Uchwale wskazał, że informacje przedstawione przez Spółkę w związku z ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 117.383.635 akcji serii A Spółki stanowią wystarczającą podstawę do uznania, iż dopuszczenie do obrotu tych akcji, w stosunku do których nie jest spełniony wymóg określony w § 3 ust. 2 pkt 2) lit. a) Regulaminu Giełdy, nie zagraża bezpieczeństwu obrotu giełdowego i interesowi jego uczestników. Jak wskazano w Uchwale, za przyjęciem takiego wniosku przemawia w szczególności wartość akcji znajdujących się w rękach akcjonariuszy mniejszościowych, tj. akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Wartość tych akcji (liczona według ceny sprzedaży w ofercie publicznej – 11,50 zł) wynosi 191.296.278,50 zł, co znacząco przekracza wartość określoną w § 3 ust. 2 pkt 2) lit. b) Regulaminu Giełdy. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że akcje serii A sprzedane w ramach oferty publicznej zostały zaoferowane szerokiej grupie nabywców i jak wynika z informacji przedstawionych przez Spółkę zostały przydzielone 1.789 inwestorom, co powinno sprzyjać przyszłej płynności obrotu akcjami Spółki na rynku giełdowym.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §34 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-04Paweł SzejkoCzłonek Zarządu
2016-05-04Paweł FrańczakCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »